Việc xin lỗi công dân, tổ chức đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn cần mang tính cầu thị, đi vào thực chất hơn

225

Lương Xuân Bá
30-01-2018

     Sáng ngày 09/6/2015, Ban Pháp chế HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình tổ chức tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính thành phố. Đồng chí Lương Nguyệt Thu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Xuân Thắng - Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố và đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

      Theo báo cáo của Sở Nội vụ, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4810/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 về Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố và Quyết định số 5612/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 về ban hành Nội quy bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung. Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả tập trung được thiết kế với 32 quầy giao dịch, được tổ chức thành các bộ phận tư vấn, hướng dẫn; bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ; được trang bị hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, có năng lực đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của hơn 800 lượt người/ 1ngày. UBND thành phố đã xây dựng hệ thống phần mềm một cửa tập trung nhằm quản lý và xử lý hơn 930 thủ tục hành chính. Thông qua phần mềm, tất cả hồ sơ được tiếp nhận sẽ được theo dõi tình trạng xử lý, báo cáo cũng như cho phép chuyển hồ sơ liên thông giữa các cơ quan có tham gia xử lý hồ sơ. Trong 6 tháng đầu năm 2015, các sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố đã giải quyết tổng cộng 85.504 hồ sơ, trong đó có 334 hồ sơ trễ hẹn (chiếm 0,39%) tập trung ở các lĩnh vực: đất đai, lý lịch tư pháp, cấp giấy chứng nhận đầu tư, hành chính tư pháp...; trong số hồ sơ trễ hẹn có 37 hồ sơ chưa thực hiện việc xin lỗi công dân, tổ chức theo quy định.
      Đồng chí Lương Nguyệt Thu - Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Sở Nội vụ trong công tác tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện tổ chức tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính thành phố; đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố công bố 225 thủ tục hành chính; tiếp tục kiểm tra, theo dõi việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan trong giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức. Đặc biệt, việc xin lỗi công dân, tổ chức đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn cần mang tính cầu thị, đi vào thực chất hơn và có chế tài quy định cụ thể đối với cá nhân để xảy ra chậm trễ nhiều lần.

 Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC