Triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

1126


05-02-2021

Chiều 4-2, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố tổ chức cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian đến. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi họp; cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi họp

Theo báo cáo, ngày 14-12-2020, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 68-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Đà Nẵng nhằm lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian qua, Ủy ban bầu cử thành phố và các đơn vị liên quan đã triển khai các công tác nhằm hướng dẫn, chuẩn bị cho bầu cử. Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hội nghị hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thành phố, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện đã ban hành các Quyết định thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định và Kế hoạch triển khai, các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử. Chiều 29-1 vừa qua, Huyện ủy Hòa Vang đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nội dung các băn bản liên quan để chỉ đạo công tác bầu cử tại địa phương trong thời gian đến.

Về công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng các kế hoạch tuyên truyền về bầu cử, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã mở chuyên mục về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; đăng tải các văn bản hướng dẫn bầu cử của Trung ương, của thành phố Đà Nẵng, các bài viết liên quan đến triển khai công tác bầu cử.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Đà Nẵng; Nghe và cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cấp; Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

THANH THẢO