TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 20-11-2018

981

Ban biên tập
21-11-2018

Về phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 của Thường trực HĐND thành phố.

     Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 để rà soát kết quả thực hiện các nội dung kết luận tại Thông báo số 138/TB-HĐND ngày 18/10/2018 về kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 10. Đồng thời, đề nghị các sở ngành, địa phương liên quan (Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và lãnh đạo quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) giải trình liên quan đến giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018” của Ban Pháp chế HĐND thành phố và chuyên đề “Công tác thoát nước và xử lý nước thải khu vực ven biển phía Đông thành phố” của Ban Đô thị HĐND thành phố. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất với dự thảo báo cáo giám sát 02 chuyên đề nêu trên. Đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát.

     Liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục, tiến độ và chất lượng theo quy định; đồng thời rà soát các nội dung liên quan cần trình Kỳ họp (về phê duyệt chủ trương đầu tư, về các chính sách đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương,….) báo cáo Thường trực HĐND thành phố để trình tại Kỳ họp lần này. Đồng thời đề nghị các Ban của HĐND thành phố phát huy cao vai trò, tăng cường giám sát, tham gia góp ý sớm và tiến hành thẩm tra kỹ các nội dung do các cơ quan liên quan trình kỳ họp cũng như kịp thời kiến nghị các vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; làm việc, chủ động phối hợp, trao đổi các ngành để cùng tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

CÁC TIN KHÁC