Tổ giám sát số 9 làm việc với UBND phường Phước Mỹ và phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

1407


18-05-2022

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-HĐND ngày 13/4/2022 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại các quận, phường trên địa bàn thành phố; ngày 17/5/2022, đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ giám sát số 9 đã chủ trì buổi làm việc với các phường Phước Mỹ và An Hải Đông (quận Sơn Trà).

Qua làm việc cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong những tháng đầu năm tại các địa phương cơ bản ổn định; đặc biệt Đảng ủy, UBND và UBMTTQVN các phường đã ban hành Quy chế làm việc kịp thời, phân công nhiệm vụ cụ thể của tổ chức, đơn vị để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khi thực hiện Nghị quyết số 119/2020-QH14 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với năm 2022, nổi bật là từ đầu năm 2022 đến nay, UBND các phường đã tổ chức tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo các trường học thuộc phường quản lý đảm bảo các điều kiện để đón học sinh trở lại học trực tiếp trong tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; Công tác cải cách hành chính được chú trọng và triển khai tốt từ khâu tuyên truyền đến thực hiện; việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở được quan tâm và triển khai theo kế hoạch; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện khá tốt…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn các phường vẫn còn một số mặt hạn chế, như: Việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trong năm 2021 chưa chủ động hình thức phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên việc kết nối thông tin, chế độ báo cáo đối với HĐND thành phố chưa được thường xuyên, hiện nay các phường là đơn vị dự toán nên trong điều hành ngân sách, không chủ động để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trên địa bàn nhất là sửa chữa cơ sở hạ tầng đô thị, giải quyết bức xúc của Nhân dân; các địa phương tiếp tục đề xuất nâng phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp phường xã để khuyến khích, động viên đối tượng này yên tâm công tác.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ giám sát số 9 đánh giá cao nỗ lực của UBND các phường và các cơ quan liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường trong thời gian qua; đồng thời đối với các kiến nghị của các phường, Tổ giám sát ghi nhận và sẽ có báo cáo cụ thể với Thường trực HĐND thành phố./.

CÁC TIN KHÁC