Tổ giám sát số 7 giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại các phường trên địa bàn thành phố

1405


13-05-2022

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-HĐND ngày 13/4/2022 của Thường trực HĐND thành phố về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại các quận, phường trên địa bàn thành phố; trong hai ngày 11-12/5/2022, đồng chí Trương Minh Hải, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ giám sát số 7 đã chủ trì buổi làm việc với các phường An Khê, Hòa Khê (quận Thanh Khê), Hòa An (quận Cẩm Lệ). Cùng tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại đơn vị các phường.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND phường An Khê


Qua làm việc cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong những tháng đầu năm tại các địa phương cơ bản ổn định; thu ngân sách một số phường đạt kế hoạch được giao; kịp thời chăm lo công tác an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2022… Đến nay, các phường đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, ban hành Quy chế làm việc của UBND phường, tổ chức nghiêm túc các cuộc họp của UBND phường, Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân theo đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn gặp một số khó khăn như: hiện nay các phường là đơn vị dự toán nên trong điều hành ngân sách, không chủ động để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trên địa bàn nhất là sửa chữa cơ sở hạ tầng đô thị, giải quyết bức xúc của Nhân dân; các địa phương tiếp tục đề xuất nâng phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp phường xã để khuyến khích, động viên đối tượng này yên tâm công tác; đề nghị thành phố có hướng dẫn chung về mức chi và phương thức nộp đối với chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của lực lượng Dân quân thường trực...Đoàn giám sát làm việc tại UBND phường Hòa An

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trương Minh Hải, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ giám sát đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phát triển các ngành kinh tế tại địa phương trong những tháng đầu năm khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị; đề nghị các phường cần tiếp tục quan tâm đến chính sách an sinh xã hội của người dân, nhất là việc làm của người dân sau dịch; tăng cường mối quan hệ giữa UBMTTQVN phường và UBND phường trong việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đối với các kiến nghị của các phường, Đoàn làm việc ghi nhận và sẽ có báo cáo cụ thể với Thường trực HĐND thành phố./.

Tin và ảnh: Phạm Trần Minh Tuyến

CÁC TIN KHÁC