THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ HỌP LIÊN TỊCH CHUẨN BỊ KỲ HỌP CUỐI NĂM 2020

1072

Lê Hoa
24-09-2020

Sáng 23-9, Thường trực HĐND thành phố đã tiến hành cuộc họp liên tịch với lãnh đạo UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành để bàn bạc chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2020. Đây cũng là cuộc họp Thường trực HĐND thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của Thường trực HĐND các tháng trước đây.

     Kỳ họp cuối năm của HĐND dự kiến sẽ được tiến hành trong 03 ngày 07, 08 và 09/12/2020. Đây là một kỳ họp quan trọng không chỉ đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của năm 2020, phương hướng cho năm 2021 mà còn có ý nghĩa trong việc quyết định những nhiệm vụ phát triển của cả một chặng đường 5 năm tới trong nhiệm kỳ 2021-2025.

     Kỳ họp này cũng dự kiến thông qua 71 tài liệu (33 báo cáo, 37 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, 01 Thông báo) và thực hiện một số nội dung về tổ chức, nhân sự, trong đó đặc biệt là việc thành lập lại 2 văn phòng gồm Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Văn phòng UBND thành phố trên cơ sở tách ra từ Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND- UBND hiện nay.

     Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, theo thông báo kết luận tại các phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND thành phố có 268 nội dung cụ thể đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Qua rà soát kết quả thực hiện, đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành 247 nội dung, còn 21 nội dung đang tiếp tục triển khai.

     Về việc quản lý, sử dụng phần diện tích đất tăng thêm do Nhà nước quản lý (đất rẻo), UBND thành phố đã tiến hành nhiều phiên họp, xây dựng dự thảo và hiện nay, UBND thành phố đã báo cáo Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến chỉ đạo về dự thảo liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo), trước khi ký ban hành văn bản hướng dẫn UBND các quận, huyện triển khai thực hiện.

     Đối với các dự án quy hoạch chậm triển khai (quy hoạch treo) trên địa bàn thành phố: Trên cơ sở chỉ đạo của HĐND thành phố, UBND thành phố đã tích cực và có nhiều văn bản chỉ đạo, Sở Xây dựng đã có các văn bản báo cáo rà soát các dự án quy hoạch treo tại 05 địa bàn quận, huyện: Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê. Tuy vậy, sẽ phải tiếp tục phân loại theo từng nhóm dự án để xử lý cụ thể trên cơ sở quy hoạch chung được phê duyệt. Đối với các dự án chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, chưa phù hợp quy hoạch thì sẽ kiến nghị thu hồi, hủy bỏ. Tương tự, các khu vực đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng của các dự án cũng cần được rà soát cụ thể, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng người dân tự ý san lấp, làm nhà, xây dựng công trình trái phép trong khi nhà nước vẫn phải hỗ trợ thường xuyên.

     Đối với việc nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ, sông Cổ Cò và vịnh Mân Quang: Trước đây, xét thấy hoạt động nuôi cá lồng bè có ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, an ninh nguồn nước, an ninh trật tự … nên thành phố có chủ trương không khuyến khích. Tuy nhiên, đến nay theo số liệu thống kê từ UBND các quận, huyện; tính đến tháng 9/2020 có 415 hộ (437 bè, 1179 lồng) nuôi cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và có xu hướng ngày càng gia tăng. Trước tình hình này UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành Đề án Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND thành phố quản lý các lồng bè nuôi theo các quy định của pháp luật (sẽ hướng dẫn người nuôi lồng,bè tại các vùng quy hoạch thực hiện việc đăng ký nuôi lồng bè theo quy định. Đối với các lồng, bè nuôi không nằm trong vùng quy hoạch hoặc không đảm bảo điều kiện nuôi trồng thủy sản thì giao các địa phương đề xuất chuyển đổi nghề phù hợp.Giao UBND các quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời tình trạng lắp đặt mới các lồng bè trên địa bàn thành phố, không để gia tăng lồng, bè nuôi trồng thủy sản

     Đối với hoạt động nuôi cá lồng bè tại khu vực vịnh Mân Quang, chỉ đạo UBND quận Sơn Trà thực hiện Công văn số 8333/UBND-STNMT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố giao UBND quận Sơn Trà xử lý tháo dỡ, di dời các trường hợp xây dựng chòi, lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép và yêu cầu Công ty CP Đầu tư đô thị Vịnh Thuận Phước và Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á thực hiện trách nhiệm quản lý diện tích đất được giao theo đúng quy định.

     Đối với việc di dời các tuyến xe buýt liền kề ra khỏi trung tâm thành phố, theo Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND thành phố  quy định “Di dời các tuyến xe buýt liền kề ra khỏi trung tâm thành phố, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2020. Tuy nhiên, qua giám sát đến nay, công việc này vẫn còn chậm do còn một số vướng mắc và ảnh hưởng trong thời gian dịch bệnh. Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố khần trương thực hiện nghiêm túc công tác này.

     Tại phiên họp Thường trực HĐND cũng nghe UBND thành phố báo cáo về tiến độ triển khai việc xã hội hóa Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec,Công tác rà soát, quy hoạch, cấp phép, quản lý quảng cáo trên địa bàn thành phố; tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn; Đề án Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố (Đề án 102), hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư bãi đỗ xe khu vực trung tâm thành phố; Xây dựng Quy chế tổ chức, quản lý, vận hành các bãi đỗ xe (đầu tư bằng ngân sách nhà nước). Tiếp tục rà soát quy hoạch các bãi đỗ xe, dự báo nhu cầu trong tương lai và lồng ghép các nội dung này vào nội dung điều chỉnh quy hoạch chung đang được triển khai.

CÁC TIN KHÁC