THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CỬ TRI” LẦN THỨ NHẤT, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1295

Phạm Trần Minh Tuyến
13-10-2021

     Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), Thường trực HĐND thành phố tổ chức Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ nhất, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả trả lời kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thảo luận, đánh giá hiệu quả các công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục, phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và một số ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố.

     Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông tin về nội dung Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ nhất, cụ thể như sau:

     1. Về thời gian, địa điểm

     Chương trình được tổ chức trong 01 buổi, sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021, theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính là Hội trường số 1, tầng 2, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng; các điểm cầu trực tuyến tại UBND các quận, huyện và UBND các phường, xã: Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Khuê Mỹ, Hòa An, Hòa Khê, Hòa Liên, Hòa Nhơn.

     2. Về nội dung chương trình

     a) Phát biểu khai mạc Chương trình, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhận định:

     Hiện nay, thành phố đã và đang tiếp tục nỗ lực với nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra nhiều thách thức to lớn đối sự phát triển các hoạt động xã hội nói chung và hoạt động kinh tế nói riêng. Nhiều doanh nghiệp đã và đang đứng trước nguy cơ phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị đình trệ, nhất là lĩnh vực du lịch; chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại bị gián đoạn, đứt gãy, một bộ phận không nhỏ người dân mất việc hoặc phải chuyển đổi ngành nghề; công tác đảm bảo an sinh xã hội đối diện với muôn vàn khó khăn...

     Chương trình HĐND với cử tri được tổ chức lần này với tinh thần lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận. Nội dung chương trình tập trung các vấn đề về an sinh xã hội và giải quyết các kiến nghị, bức xúc của cử tri, cụ thể gồm 2 phần như sau:

     - Thứ nhất, trao đổi, thảo luận, đánh giá hiệu quả công tác phòng chống dịch, các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và định hướng, giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế sau khi đại dịch COVID-19 được cơ bản kiểm soát.

     - Thứ hai, đánh giá kết quả trả lời kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay và trao đổi, thảo luận một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn thành phố, nhất là trên lĩnh vực quản lý đô thị, việc triển khai một số công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố…

     b) Chương trình đã nghe 15 ý kiến phản ánh của cử tri từ các Tổ đại biểu HĐND thành phố; hơn 10 ý kiến phản ánh của cử tri qua đường dây tiếp nhận của Chương trình và phát biểu qua giám sát của các Ban HĐND thành phố về các vấn đề liên quan. Nội dung giải trình, thảo luận của các sở, ngành tập trung đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, nêu rõ những vướng mắc, bất cập, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã nêu ra. Đồng thời, Chương trình cũng đã nghe UBND thành phố báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, tính từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, UBND thành phố đã nhận được 301 kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến; UBND thành phố đã xử lý, có văn bản trả lời đối với 285 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 94,7%).

     c) Phát biểu tiếp thu, giải trình tại Chương trình, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, tổng hợp và báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Chương trình và qua đường dây tiếp nhận của Chương trình. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2021, UBND thành phố sẽ ưu tiên các nguồn lực và tập trung triển khai các giải pháp nhằm từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19; hoàn thành việc tiêm vắc xin 02 mũi cho người trên 18 tuổi, tổ chức tốt việc tiêm vắc xin cho người từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, sớm khôi phục hoạt động du lịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước; triển khai Đề án phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trên các lĩnh vực phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị; phối hợp với các bộ ngành Trung ương tập trung xử lý các kết luận kiểm toán, thanh tra tạo điều kiện để phát triển thành phố; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông, trật tự xã hội và tập trung công tác phòng chống lụt bão.

     d) Phát biểu bế mạc Chương trình, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh với tinh thần tích cực, khẩn trương, sau một buổi làm việc “Chương trình HĐND với cử tri” lần thứ nhất đã cơ bản hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành, chính quyền các địa phương tiếp thu, cụ thể hóa thực hiện các vấn đề cử tri đã kiến nghị, phản ánh tại Chương trình (giải pháp đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và định hướng, giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế sau khi đại dịch COVID-19 được cơ bản kiểm soát; giải pháp và lộ trình xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại một số khu vực trung tâm thành phố và huyện Hòa Vang; việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Trung tâm Giết mổ gia cầm Đà Sơn, kênh hở đoạn đường Tân Trào - Hồng Thái, dự án Khe Cạn; chủ trương, giải pháp, lộ trình của thành phố về việc xử lý liên quan đất nông nghiệp không sản xuất được; công tác quản lý, chăm sóc, cắt tỉa, chặt hạ cây xanh các tuyến đường của thành phố; tiến độ triển khai thực hiện việc di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp; công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn thành phố…); đồng thời tăng cường thông tin các chủ trương của thành phố đến cử tri để đạt được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là công tác phòng chống dịch, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch và các ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri.

     Đối với công tác phòng chống dịch, đề nghị UBND thành phố, các ngành hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc 6 nguyên tắc phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, sớm đưa thành phố trở lại bình thường mới. Đối với 131 ý kiến, kiến nghị cử tri còn tồn đọng tại nhiệm kỳ 2016-2021 và 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đề nghị UBND thành phố tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Hằng tháng, Thường trực HĐND thành phố sẽ tổ chức phiên họp thường kỳ để rà soát lại các nội dung này. Đồng thời, hằng quý Thường trực HĐND thành phố sẽ tổ chức phiên giải trình đối với việc giải quyết đơn thư công dân.

     Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông tin đến các cơ quan báo chí được biết./.

CÁC TIN KHÁC