THÔNG CÁO BÁO CHÍ KỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1389

Nguyễn Thị Thảo
11-03-2022

     Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) để cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố theo thẩm quyền.

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông tin về nội dung Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa X, cụ thể như sau:

     1. Về thời gian, địa điểm và thành phần mời tham gia kỳ họp

     Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố được tổ chức trong 01 buổi, sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42, đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

     Về thành phần mời tham dự kỳ họp: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy; đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo UBND thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải; giám đốc các đơn vị: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và khu công nghệ cao Đà Nẵng.

     2. Về nội dung Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố

     a) Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhận định với tinh thần đồng hành với UBND thành phố trong việc khẩn trương triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, Thường trực HĐND thành phố triệu tập Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) để các đại biểu bàn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, mang tính cấp bách thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố

     Tại kỳ họp chuyên đề này, các đại biểu sẽ nghe và cho ý kiến về một số báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2021; việc hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thường trực HĐND thành phố quyết định theo thẩm quyền từ Kỳ họp thứ 4 đến nay. Đồng thời xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng về: Đồ án Quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn; quyết định các Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng; Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022; Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2022 của thành phố Đà Nẵng; chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B có tính chất cấp bách thuộc thẩm quyền HĐND thành phố; một số Nghị quyết liên quan đến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

     Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đại biểu HĐND thành phố cần tập trung thảo luận thấu đáo, trên cơ sở căn cứ vào các quy định pháp luật và thực tiễn của thành phố để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và lợi ích của Nhân dân.

     b) Tại phiên họp, HĐND thành phố đã thông qua các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2021; việc hỗ trợ cho lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022; việc hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố; việc hỗ trợ cho một số đối tượng theo đề nghị của UBND thành phố tại khoản 1 và khoản 2 mục I Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 12/01/2022 của UBND thành phố; Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về việc quyết định một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ Kỳ họp thứ 4 đến nay và hỗ trợ, tặng quà cho một số đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. HĐND thành phố cũng đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 09 nghị quyết trên các lĩnh vực với tỷ lệ thống nhất cao (Phụ lục 01 đính kèm).

     c) Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá Kỳ họp lần thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) với nhiều nội dung hết sức quan trọng không chỉ đối với năm 2022 mà cả giai đoạn 2021-2025. Một số Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trước mắt và lâu dài, nhất là thông qua chủ trương đầu tư một số dự án để đảm bảo cơ sở kịp thời triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng, sớm triển khai khởi công các công trình theo tiến độ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh thế xã hội khu vực dự án nói riêng và thành phố Đà nẵng nói chung; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương đã bố trí, cũng như đảm bảo kế hoạch giải ngân. Đồng thời, việc thống nhất thông qua một số quyết sách về chính sách hỗ trợ kịp thời trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hiện nay đã ít nhiều góp phần dần ổn định cuộc sống và sự phát triển của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

     Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị các cấp các ngành nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa trong việc phát huy hiệu quả các giải pháp đang triển khai thực hiện, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồng khi tình hình thực tế dịch bệnh còn diễn biến phức tạp hiện nay. Đề nghị Thường trực, các Ban của HĐND thành phố khẩn trương tham mưu rà soát, hoàn chỉnh, ban hành Nghị quyết ngay sau Kỳ họp; UBND chỉ đạo triển khai cụ thể hóa thực hiện nhanh chóng, kịp thời, lưu ý rút kinh nghiệm đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết đã được thông qua, tránh tình trạng chậm trễ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; rà soát, hướng dẫn triển khai nhanh chóng, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là triển khai chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động; rà soát, nắm chắc số liệu, triển khai ngay việc hỗ trợ khi đã rõ đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch. Nghiên cứu, đề xuất thêm chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn với triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi xúc tiến đầu tư, mở cửa và khôi phục các hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố.

     Ngoài ra, đề nghị Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường công tác giám sát, nhất là tổ chức các đoàn giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với triển khai mô hình chính quyền đô thị tại các quận, phường, các cơ quan viện kiểm sát, tòa án nhân dân các quận; tổ chức thường xuyên Chương trình HĐND với cử tri, phiên giải trình xử lý đơn thư hàng quý, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri; phối hợp với UBND thành phố đánh giá trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, triển khai thực các nghị quyết của HĐND thành phố, các kết luận, chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố. Các Tổ đại biểu, các vị đại biểu dành ít nhất 30% thời gian công tác đại biểu để tiếp xúc cử tri, giám sát chuyên đề. Các địa phương nghiên cứu khai thác, phát huy tối đa tính ưu việt, những thuận lợi của việc triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố.

     Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố thông tin đến các cơ quan báo chí được biết./.

                                                             VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phụ lục kèm theo

CÁC TIN KHÁC