THÔNG CÁO BÁO CHÍ KỲ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021-2026 (Phiên họp ngày 15/12/2021)

1353

Nguyễn Thị Thảo
15-12-2021

     Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông tin về nội dung Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X (Phiên họp ngày 15/12/2021), cụ thể như sau:

     1. Về thời gian, địa điểm

     Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố được tổ chức trong 03 ngày (ngày 15, 16, 17 tháng 12 năm 2021), theo hình thức trực tiếp tại Hội trường 42 Bạch Đằng; đồng thời trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố và 7 quận, huyện, với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các quận, huyện và 45 phường.

     2. Về nội dung

     2.1. Về chương trình phiên họp buổi sáng:

     a) Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhận định năm 2021, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ, chung tay, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp; sự quyết đoán, linh hoạt với những giải pháp phù hợp, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch và nỗ lực thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi kinh tế, thành phố đã nỗ lực đạt được những kết quả khả quan bước đầu, từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chủ trương, định hướng quan trọng, làm cơ sở pháp lý, mang tính nền tảng, tạo động lực để phát triển thành phố trong thời gian đến.

     Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành, địa phương đã không ngừng nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động. Chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, tổn thất của người dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong thời gian qua. Tri ân, tôn vinh các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, vất vả sớm hôm, hi sinh những điều kiện thuận lợi cá nhân để vì tập thể, vì sự bình yên và sự phát triển của thành phố.

     Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý các vị đại biểu HĐND thành phố cho ý kiến 149 tài liệu; xem xét thông qua 39 Nghị quyết riêng trên các lĩnh vực và Nghị quyết chung về nhiệm vụ năm 2022; tập trung trao đổi, đi sâu phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian đến. Tập trung rà soát, kiến nghị các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch tiến độ giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng trong thực hiện các nghị quyết, các cam kết, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố và ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, AN-QP, xây dựng chính quyền; nhất là từ khi thành phố thực hiện việc thí điểm triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị đến nay. Đồng thời, Kỳ họp sẽ dành thời gian 02 ngày cho hoạt động thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội, pháp chế; tập trung vào những vấn đề cụ thể có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống cũng như những bức xúc của người dân.

     b) Tại phiên họp, HĐND thành phố đã thông qua các báo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân từ sau Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố; kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, cam kết chất vấn và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố; việc quyết định các chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 từ sau Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố đến nay; kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố về: “Tình hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố và việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm” và “Quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính của thành phố Đà Nẵng”; các báo cáo của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri từ sau Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã báo cáo HĐND thành phố về kết quả Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã trình bày Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

      c) Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố, nhất là trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị với nhiều khó khăn, thách thức. Biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là những hy sinh, đóng góp thầm lặng, đầy trách nhiệm của các lực lượng tuyến đầu chống dịch; trân trọng cảm ơn Nhân dân thành phố, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng lòng, chung tay cùng với thành phố để chúng ta đạt được những kết quả tích cực trong năm 2021, làm tiền đề quan trọng thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022.

     Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận, phân tích làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2021; cần trao đổi, thảo luận kỹ, chỉ ra những tồn tại, bất cập, để từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ diễn biên phức tạp và bùng phát trở lại. Cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển; khắc phục hạn chế, quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương - đây là giải pháp quan trọng để sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách và quan trọng hơn chính là khắc phục tình trạng gây lãng phí nguồn lực cho Nhà nước, xã hội và doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chân chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tạo những động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Cần nghiên cứu, thảo luận và đưa ra những giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, trong đó tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi không tổ chức HĐND ở cấp quận, phường, nhất là trong thực hiện chuyển đổi từ một cấp ngân sách thành đơn vị dự toán, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp phường... tạo điều kiện thuận lợi cho cấp quận, phường trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. HĐND thành phố cùng với UBND thành phố, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong cả nhiệm kỳ, nhất là tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù; giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư, phát triển thành phố trong thời gian đến, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

     Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương để đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; theo dõi, kiểm tra thực tế, giám sát tình hình, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhất là đối với các dự án, công trình thiết yếu phục vụ dân sinh, như: Công viên APEC, Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; Nhà máy nước Hòa Liên, Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601, Tuyến đường ĐH2, các công trình liên quan lĩnh vực y tế, các công trình lĩnh vực xử lý rác thải, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19.

     Đồng chí Bí thư đề nghị HĐND thành phố Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các Nghị quyết HĐND thành phố sẽ ban hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; cân nhắc đến tính khả thi, phát huy vai trò trách nhiệm giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là công tác cân đối vốn đầu tư công trung hạn, cần lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng của thành phố. Ngay sau Kỳ họp, UBND thành phố, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết, chương trình và nội dung quan trọng đã được HĐND thành phố thông qua.

     2.2. Về chương trình phiên họp buổi chiều: Kỳ họp tiến hành thảo luận tại 05 tổ, cụ thể:

     + Tổ 1: Tổ đại biểu HĐND đơn vị quận Hải Châu gồm 08 đại biểu của Tổ và 17 đại biểu khách mời, do Ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu làm tổ trưởng.

     + Tổ 2: Tổ đại biểu HĐND đơn vị quận Thanh Khê gồm 09 đại biểu của Tổ và 16 đại biểu khách mời, do ông Lê Tùng Lâm, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê làm tổ trưởng.

     + Tổ 3: Tổ đại biểu HĐND đơn vị quận Cẩm Lệ gồm 07 đại biểu của Tổ và 20 đại biểu khách mời, do Bà Phan Thị Thúy Linh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ làm tổ trưởng.

     + Tổ 4: Tổ đại biểu HĐND đơn vị quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà và huyện đảo Hoàng Sa gồm 11 đại biểu của Tổ và 16 đại biểu khách mời do Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm tổ trưởng.

     + Tổ 5: Tổ đại biểu HĐND đơn vị quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang gồm 15 đại biểu của Tổ và 13 đại biểu khách mời do Ông Võ Công Chánh, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Tổ trưởng.

     Nội dung thảo luận tại 05 Tổ tập trung vào các vấn đề trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế:

     + Trên lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, tập trung thảo luận các vấn đề: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH trong năm 2021; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống, kiểm soát đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội, vừa đẩy mạnh khôi phục, tăng trưởng kinh tế; Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH dựa trên tăng trưởng GRDP; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Liên quan đến công tác xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng; Việc giao dự toán chi ngân sách cho quận, phường...

     + Trên lĩnh vực Đô thị tập trung thảo luận các vấn đề: Tình hình triển khai công tác tích hợp các ngành, lĩnh vực vào Đồ án quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kiến nghị, đề xuất; Tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm chậm tiến độ và đề xuất giải pháp; Thực trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đề xuất một số giải pháp xử lý các bất cập tồn tại kéo dài liên quan; Thực trạng đầu tư dở dang hạ tầng và các dự án chưa được bàn giao; đề xuất biện pháp xử lý; Các vấn đề khác đại biểu, cử tri quan tâm, kiến nghị, nhất là vấn đề đầu tư các dự án dân sinh trên địa bàn; Liên quan đến việc quy hoạch khu vực được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố; Vấn đề về quản lý, đảm bảo trật tự đô thị.

     + Trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội tập trung thảo luận các vấn đề: Tình hình dịch kéo dài, nên thu nhập của lao động tự do không ổn định, cần sự quan tâm của Đảng, chính quyền; Chính sách hỗ trợ COVID-19 cần thêm cho các đối tượng các nghề yếu thế trong xã hội (Phụ nữ đơn thân không thuộc hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo); Giải pháp gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; phát huy giá trị văn hóa, con người Đà Nẵng thời gian đến; Về vấn đề đào tạo nghề. Công tác khảo sát, thống kê nhu cầu của các Doanh nghiệp về sử dụng lao động có tay nghề cao để từ đó tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao trình độ giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuyên sâu, hiện đại để đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động, gắn với định hướng và nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến như hiện nay; Vấn đề về đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục, nhất là tiến độ đầu tư, triển khai các công trình trọng điểm trên lĩnh vực y tế, giáo dục.

     + Trên lĩnh vực Pháp chế tập trung thảo luận các vấn đề: Tình hình thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội trong thời gian qua, giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian đến; Việc triển khai Luật Cư trú năm 2020, quản lý nhân, hộ khẩu và những vấn đề có liên quan; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, dự báo tình hình tội phạm trong thời gian đến và giải pháp phòng, chống; Vấn đề xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; chế độ chính sách cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

     Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố thông tin đến các cơ quan báo chí được biết.

CÁC TIN KHÁC