THÔNG CÁO BÁO CHÍ KỲ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 (Phiên họp ngày 16/12/2021)

1356

Nguyễn Thị Thảo
16-12-2021

Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông tin về nội dung Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X (Phiên họp ngày 16/12/2021), cụ thể như sau:

     1. Về chương trình phiên họp buổi sáng: Kỳ họp tiến hành thảo luận tại hội trường

     a) Phát biểu tóm tắt các vấn đề trong phiên thảo luận tại 05 Tổ vào buổi chiều ngày 15/12/2021, ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nêu: Qua thảo luận tại các Tổ, đã có 59 lượt ý kiến tham gia với nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm. Các ý kiến tham gia đã bày tỏ sự thống nhất với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và UBND thành phố trình tại Kỳ họp. Các ý kiến tham gia đều đồng tình với nhận định: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội thành phố, các cấp chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt và có hiệu quả các giải pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế thành phố cũng đã đạt được một số kết quả khả quan; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân được chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tích cực triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chủ trương, định hướng quan trọng; làm việc với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ báo cáo đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra, các bản án, làm cơ sở pháp lý, nền tảng, tạo nguồn lực, động lực để phát triển thành phố trong thời gian đến.

     Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận đã làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu quan tâm và đề nghị thời gian tới cần tập trung các nội dung:

     - Trên lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: Đa số các đại biểu thảo luận và thống nhất kịch bản về kịch bản phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 theo Kịch bản trung bình và chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng 6-7%; thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt 3-5% số thu năm 2021. Có ý kiến đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đảm bảo phù hợp và có những giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn để thực hiện những chỉ tiêu đề ra, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, các đại biểu đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp trong tình hình mới, đảm bảo thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; các giải pháp về đẩy mạnh, đa dạng các hình thức xúc tiến đầu tư vào thành phố; tiếp tục đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp; chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, gắn với nuôi dưỡng nguồn thu.

     - Trên lĩnh vực Đô thị: Nhiều ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các phân khu theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quan tâm, dành quỹ đất xây dựng các công trình công cộng như: Nhà sinh hoạt cộng đồng, bệnh viện, trường học…; rà soát, công khai các quy hoạch treo; triển khai thực hiện tái thiết đô thị; đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đảm bảo chất lượng triển khai các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị, đất đai; chấn chỉnh, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; giải quyết khẩn trương, dứt điểm việc di dời, giải tỏa các khu tập thể, nhà chung cư xuống cấp, đặc biệt là cấp độ D, đồng thời có kế hoạch rà soát, kịp thời cải tạo, sửa chữa, khắc phục sự cố tại các khu chung cư khi người dân phản ánh…

     - Trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: Nhiều ý kiến đề nghị thành phố tập trung lập quy hoạch, xây dựng các công trình văn hóa tại các địa phương; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm về văn hóa trên địa bàn và thiết chế văn hóa phường, xã; rà soát, có kế hoạch phân kỳ đầu tư các nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố phù hợp, đảm bảo công năng lưỡng dụng, vừa sinh hoạt cộng đồng, vừa là trạm y tế lưu động phòng, chống dịch, nơi tránh bão; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng lao động tự do; có giải pháp hữu hiệu kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, nhằm góp phần ổn định cuộc sống, phục hồi, ổn định sản xuất, sinh hoạt; ưu tiên nguồn lực để bố trí cho các công trình bức thiết về dân sinh, giáo dục, y tế; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình y tế trọng điểm; bổ sung kịp thời các trang thiết bị y tế, đặc biệt là thuốc và thiết bị điều trị COVID-19; kịp thời có chính sách động viên, khen thưởng, hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; đảm bảo cơ sở vật chất để học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hành động vì trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, đồng thời sớm xử lý tình trạng lợi dụng trẻ em đi bán hàng rong trên địa bàn thành phố…

     - Trên lĩnh vực Pháp chế: Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, sơ kết, đánh giá việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị làm căn cứ để kiến nghị hoàn thiện thể chế về chính quyền đô thị theo hướng chính quyền đô thị. Đề nghị thành phố và từng địa phương có giải pháp tăng cường công tác quản lý cư trú; phối hợp tổ chức đồng bộ các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp căn cước công dân; tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, đồng thời chủ động nghiên cứu giải pháp phù hợp về thực hiện chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở phường, xã…

     b) Kỳ họp có 25 đại biểu đăng ký 39 nội dung thảo luận trên các lịch vực kinh tế - ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội, pháp chế. Trong phiên thảo luận tại hội trường, có 21 đại biểu phát biểu thảo luận với 23 nội dung (Phụ lục 01 đính kèm). Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã phát biểu giải trình, tiếp thu các ys kiến thảo luận, kiến nghị, đề xuất của đại biểu. Các nội dung còn lại, Kỳ họp sẽ tổng hợp, gửi đến các cơ quan liên quan nghiêm cứu, tiếp thu trong quá trình chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

     c) Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, nhìn chung các phát biểu đã đi vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phân tích làm rõ các nguyên nhân hạn chế, tồn tại cũng như các giải pháp tập trung triển khai trong thời gian đến, nhất là công tác điều hành kinh tế - xã hội trong bối cảnh tác động bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, đề nghị UBND thành phố và các ngành, địa phương tiếp thu triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị tập trung vào một số nội dung:

     * Về công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện nhiệm vụ “kép”

     - Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả để nỗ lực đạt được mục tiêu “kép” vừa phòng, chống, kiểm soát đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội, vừa đẩy mạnh khôi phục, tăng trưởng kinh tế, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống dịch và xem đây là yếu tố mấu chốt trong việc kiểm soát dịch bệnh.

     - Thành phố cần có những bước chuẩn bị ứng phó một cách chủ động trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội với những kịch bản linh hoạt và phù hợp nhất trong năm 2022. Tận dụng các cơ hội nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tận dụng các tiềm năng, năng lực sẵn có để phát triển; đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến với thành phố, đưa thành phố về trạng thái phát triển bình thường.

     - Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, có lộ trình phù hợp cho việc mở cửa lại nền kinh tế với các cấp độ theo quy định. Trong đó, có kế hoạch cụ thể để khôi phục hoạt động du lịch, trong điều kiện dịch chuyển lao động như hiện nay cần chú trọng nguồn nhân lực lao động ngành du lịch sẵn sàng đáp ứng khi trở lại trạng thái bình thường.

     * Về phát triển kinh tế, thu chi ngân sách

     - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của Trung ương và các chính sách của thành phố đã ban hành. Rà soát để sửa đổi, bổ sung một số chính sách, nhất là chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

     - Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU và Đề án Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với Đề án xây dựng thành phố thông minh, phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.

     - Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trong thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, đền bù; nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị điều hành. Sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, dự án động lực, trọng điểm.

     - Đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà nước trong điều kiện thí điểm chính quyền đô thị. Tăng cường các biện pháp quản lý thu; chống thất thu, có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước.

     - Tập trung các giải pháp khôi phục và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

     - Đề xuất chính sách xem xét điều chỉnh giá đất theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 xin ý kiến các cơ quan liên quan đảm bảo đúng quy định.

     * Về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản

     - Hoàn thành lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch điều chỉnh Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch các phân khu theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc tích hợp dữ liệu các ngành trong Quy hoạch chung thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành trong Quý I/2022. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu và hoàn thành quy hoạch phân khu trong năm 2022.

     - Tiếp tục rà soát các dự án quy hoạch chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, dự án còn dở dang hạ tầng, chưa khớp nối hạ tầng, đề xuất biện pháp xử lý căn cơ, có lộ trình và dứt điểm; công bố công khai cho người dân được biết; thực hiện bàn giao cho địa phương quản lý và đề xuất giải pháp xử lý, khớp nối hoàn thiện hạ tầng, hoàn thành trong năm 2022.

     - Chỉ đạo sớm xây dựng quy hoạch nông thôn, đánh giá tác động môi trường, quy định quy mô thực hiện chăn nuôi.

     * Về công tác xây dựng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường

     - Tập trung hoàn thành sớm nhất các thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định.

     - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng theo Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố; Xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường trong năm 2022; Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong năm 2022.

     * Về công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục và đào tạo

     - Đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới gắn với biện pháp tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được nhận hỗ trợ. Việc đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 cũng là một trong những giải pháp căn cơ đảm bảo an ninh - trật tự, giảm tỷ lệ tội phạm trên địa bàn thành phố.

     - Tập trung triển khai thực hiện thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 “an” trên địa bàn thành phố đến năm 2025; cụ thể hóa các nhiệm vụ sau hội nghị văn hoá toàn quốc vừa qua phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố; đồng thời có giải pháp gắn kết hài hoà, hợp lí giữa phát triển kinh tế với văn hoá, xã hội.

     - Thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình người có công cách mạng, phong trào Đền ơn đáp nghĩa; khảo sát, triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2022.

     - Chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” và Kế hoạch “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đa dạng hóa hình thức dạy và học trực tuyến, trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục kéo dài; từng bước triển khai việc đưa học sinh trở lại trường học an toàn; tiếp tục xây dựng Đề án sữa học đường cho giai đoạn tiếp theo và xây dựng lộ trình tiến tới miễn học phí đối với học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong hệ thống trường công lập trong năm 2022.

     * Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xây dựng chính quyền

     - Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng”, “không có giết người để cướp của, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê”, “an ninh trật tự” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

     - Triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

     - Rà soát các chế độ chế độ chính sách, phụ cấp, công vụ đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã và các hội, đoàn thể của thành phố để có chủ trương, chính sách quan tâm, hỗ trợ phù hợp theo quy định.

     2. Về chương trình phiên họp buổi chiều:

     a) Kỳ họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường với 04 Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội và 21 Đại biểu tham gia đặt 25 câu hỏi chất vấn, cụ thể (Phụ lục 02 đính kèm).

     b) Phát biểu kết thúc mỗi lượt chất vấn Giám đốc các Sở, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Chủ tịch HĐND thành phố trao đổi lại một số vấn đề đại biểu nêu câu hỏi chất vấn và việc trả lời chất vấn, trong đó nhấn mạnh:

     - Năm 2022, thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống, kiểm soát đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội, vừa đẩy mạnh khôi phục, tăng trưởng kinh tế với Chủ đề là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Đề nghị UBND thành phố tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư với hình thức phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên cơ sở tận dụng tối đa công nghệ thông tin. Tạo môi trường đầu tư thật sự minh bạch, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao; gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn thành phố. Thường xuyên tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố, hỗ trợ đắc lực cho các dự án đang hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng vốn đầu tư.

     - Đối với việc triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh và Đề án chuyển đổi số: Đề nghị triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU và Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh; phát động công cuộc chuyển đổi số trong toàn xã hội, phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành lĩnh vực mới. Cần xác định tỷ trọng đóng góp của kinh tế số đối với sự phát triển của thành phố để từ đó có giải pháp căng cơ theo từng năm cho phù hợp. Đôn đốc triển khai các nhiệm vụ về giao thông thông minh thuộc Đề án Xây dựng thành phố thông minh.

     - Đối với việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn giai đoạn 2021-2025: Cần rà soát thật kỹ tất cả danh mục công trình, dự án để cân nhắc, tính toán quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án theo mức độ cấp thiết, theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với nguồn lực huy động được. Xây dựng phương án cụ thể đảm bảo tính khả thi huy động được tiền sử dụng đất và tiền vay bội chi sau khi điều chỉnh.

     - Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo trong quá trình lập chủ trương đầu tư các dự án yêu cầu phải phân tích, đánh giá kỹ về tính khả thi, hiệu quả đầu tư, phương án và chi phí giải phóng mặt bằng; khai thác có hiệu quả dữ liệu về đất đai, dữ liệu về dân cư đang quản lý trong quá trình lập khái toán kinh phí đền bù ở bước lập chủ trương đầu tư các dự án. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra rà soát, xác định khái toán kinh phí đền bù trước khi đưa vào tổng mức đầu tư nhằm đảm bảo tính chính xác nhằm hạn chế tình trạng điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần.

     - Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thiện một số tuyến đường huyết mạch của thành phố như: Đường Vành đai phía Tây, Đường Vành đai phía Tây 2, Trục I Tây Bắc, Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, Đường ĐT 601, Đường ĐH2. Trong đó, đối với dự án tuyến đường Vành đai phía Tây 2, đề nghị UBND thành phố cần rà soát và cân đối với các điều kiện của Hiệp định vay Dự án với Quỹ OFID;

     - Sớm phê duyệt, triển khai Đề án xử lý ô nhiễm các hồ nội thành đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022; xây dựng và thực hiện tốt phương án ứng phó sự cố môi trường trên các hồ, kênh. Đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, nước thải đảm bảo tiến độ, chất lượng. Theo đó sớm khởi công dự án Nhà máy xử lý rác thải 1.000 tấn trong Quý II/2022, kết hợp hoàn thành hộc rác số 6 để tiến hành đóng cửa bãi rác đối với các hộc rác số 1-5; hỗ trợ để nhà đầu tư đưa Dự án đốt rác phát điện công suất 650 tấn/ngày đi vào hoạt động trong năm 2022.

     - Về thực hiện thu hồi các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn: Sớm rà soát trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của địa phương, đề xuất thu hồi để sử dụng đất phù hợp với quy hoạch của thành phố. Xử lý dứt điểm việc di dời cơ sở dệt may tại 88 Thanh Sơn; đồng thời đề xuất công tác quy hoạch, tái thiết lại khu đất trên.

     - Về chính sách xã hội hóa: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành xây dựng chính sách xã hội hóa cần mang tính bao quát trong nhiều lĩnh vực, xây dựng khung tiêu chí cụ thể phù hợp, nhất là lưu ý chính sách đảm bảo quy định và chất lượng, hiệu quả khi áp dụng vào tình hình thực tế của thành phố.

     - Đề nghị tăng cường công tác quản lý của ngành đối với thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn thành phố. Sớm tham mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý mạng xã hội và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

     - Chủ động xây dựng kịp thời các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người sử dụng internet, mạng xã hội biết cách nhận diện thông tin tốt - xấu, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân khi tham gia mạng xã hội.

     - Tăng cường công tác thanh kiểm tra về điều kiện làm việc tại các Khu Công nghiệp, nhất là việc đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, tạo sự yên tâm cho người lao động khi đến các cơ sở làm việc.

     - Tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống người dân. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo:

     - Rà soát và triển khai thực hiện chính sách kịp thời, công khai, minh bạch. Triển khai thực hiện Đề án nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố theo Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

     - Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giáo dục nghề nghiệp; tăng cường công tác định hướng phân luồng nghề nghiệp cho học sinh; chủ động phối hợp với doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu, chuyển đổi ngành nghề phục vụ phục hồi sản xuất kinh doanh.

     - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết 126/NQ-C, Quyết định số 33/2021/QĐ- TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

     - Tập trung xây dựng nhiệm vụ, giải pháp Đề án “Đánh giá thực trạng và dự báo nguồn nhân lực khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị sau khi được phê duyệt.

     - Kêu gọi các dự án đầu tư vào thành phố trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; tập trung thực hiện xã hội hóa sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.

     - Nghiên cứu, sớm triển khai xây dựng cơ sở Viện dưỡng lão đảm bảo nơi chăm sóc cho người cao tuổi trong thời gian đến.

     - Đề nghị chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc rà soát các thủ tục, quy định nhằm tạo điều kiện cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đúng tiến độ, tránh tình trạng kéo dài, chậm trễ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

     - Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Dự án K98 - Bộ Quốc phòng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, đề nghị chỉ đạo sớm triển khai thực hiện.

     Ngoài ra, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý một số vấn đề để tiếp tục tổ chức tốt phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng ngày 17/12/2021.

     Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố thông tin đến các cơ quan báo chí được biết./.

 

----------------------------

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm nội dung Thông cáo Báo chí ngày 16/12/2021)

     I. Nhóm vấn đề trên lĩnh vực Kinh tế-Ngân sách:07 đại biểu tham gia, bao gồm:

     1. Đại biểu Võ Tín (Tổ đại biểu quận Thanh Khê): Giải pháp cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế thành phố cho phù hợp để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào thành phố để tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh và bền vững.

     2. Đại biểu Nguyễn Thanh Phúc (Tổ đại biểu quận Liên Chiểu): Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2021; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống, kiểm soát đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội, vừa đẩy mạnh khôi phục, tăng trưởng kinh tế.

     3. Đại biểu Huỳnh Huy Hòa (Tổ đại biểu huyện Hòa Vang): Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH dựa trên tăng trưởng GRDP.

     4. Đại biểu Đoàn Duy Tân (Tổ đại biểu quận Thanh Khê): Một số nội dung liên quan đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội và Quốc phòng, An ninh của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

     5. Đại biểu Trần Thắng Lợi (Tổ đại biểu quận Sơn Trà): Công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư trên địa bàn quận Sơn Trà.

     6. Đại biểu Nguyễn Đình Tuấn (Tổ đại biểu quận Thanh Khê): Về việc xem xét điều chỉnh giá đất theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

     7. Đại biểu Lê Hồng Cương (Tổ đại biểu huyện Hòa Vang): Liên quan đến công tác xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

     II. Nhóm vấn đề trên lĩnh vực Đô thị:06 đại biểu tham gia, bao gồm:

     1. Đại biểu Vũ Quang Hùng (Tổ đại biểu quận Hải Châu): Việc triển khai quy hoạch phân khu theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND thành phố.

     2. Đại biểu Đinh Vui (Tổ đại biểu quận Cẩm Lệ): Thực trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; đề xuất một số giải pháp xử lý các bất cập, tồn tại kéo dài liên quan.

     3. Đại biểu Lê Tùng Lâm (Tổ đại biểu quận Thanh Khê): Tình hình và biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố nói chung và một số khu vực trên địa bàn quận Thanh Khê nói riêng.

     4. Đại biểu Huỳnh Bá Thành (Tổ đại biểu huyện Hòa Vang): Về việc quy hoạch khu vực được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

     5. Đại biểu Nguyễn Thị Anh Thi (Tổ đại biểu quận Ngũ Hành Sơn): Thực trạng đầu tư dở dang hạ tầng và các dự án chưa được bàn giao; đề xuất biện pháp xử lý.

          6. Đại biểu Nguyễn Minh Huy (Tổ đại biểu quận Hải Châu): Cần chặt chẽ hơn trong công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bàn giao và cấp GCN đối với các chung cư, căn hộ do tư nhân đầu tư trong thời gian đến, tránh tình trạng chủ đầu tư rao bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện.

     III. Nhóm vấn đề trên lĩnh vực Văn hóa-Xã hội:06 đại biểu tham gia, bao gồm:

     1. Đại biểu Đoàn Xuân Hiếu (Tổ đại biểu quận Cẩm Lệ): Các giải pháp để gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; phát huy giá trị văn hóa, con người Đà Nẵng thời gian đến.

     2. Đại biểu Hoàng Thị Thu Hương (Tổ đại biểu quận Hải Châu): Về chế độ chính sách nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân; giúp đỡ những người trở về từ vùng dịch sớm ổn định đời sống, việc làm; rà soát số trẻ em mồ côi, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để có chính sách nuôi dưỡng, giáo dục; có giải pháp tổng thể hỗ trợ chính sách an sinh xã hội trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm đảm bảo sinh xã hội cho thành phố.

     3. Đại biểu Nguyễn Thị Anh Thảo (Tổ đại biểu quận Cẩm Lệ): Về thực hiện chương trình “không có người lang thang xin ăn” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”, việc thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn thành phố”.

     4. Đại biểu Lê Kim Anh (Tổ đại biểu quận Liên Chiểu): Tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội, đặc biệt là các công trình y tế nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

     5. Đại biểu Huỳnh Bá Thành (Tổ đại biểu huyện Hòa Vang): Phát biểu về hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch covid-19; đề xuất các chính sách trong thời gian đến.

     6. Đại biểu Đoàn Ngọc Chung (Tổ đại biểu quận Thanh Khê): Về hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh.

     IV. Nhóm vấn đề trên lĩnh vực Pháp chế: Có 04 đại biểu tham gia, bao gồm:

     1. Đại biểu Huỳnh Bá Cử (Tổ đại biểu Quận Sơn Trà): Đề xuất kiến nghị về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường trên địa bàn thành phố

     2. Đại biểu Trần Tuấn Lợi (Tổ đại biểu quận Cẩm Lệ): Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra và bản án của tòa án.

     3. Đại biểu Nguyễn Thị Phượng (Tổ đại biểu quận Sơn Trà): Liên quan đến vấn đề quản lý nhân hộ khẩu, Luật cư trú năm 2020

     4. Đại biểu Võ Tín (Tổ đại biểu quận Thanh Khê): Kết quả thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119 NQ/QH của Quốc hội và Nghị định số 34/NĐ-CP của Chính phủ

----------------------------

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm nội dung Thông cáo Báo chí ngày 16/12/2021)

 

     I. CHẤT VẤN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (có 07 đại biểu chất vấn 08 nội dung)

     1. Đại biểu Trần Vũ Duy Mẫn (Tổ đại biểu quận Liên Chiểu):

     - Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn giai đoạn 2021-2025.

     - Việc giải ngân vốn đầu tư công.

     2. Đại biểu Lê Văn Dũng (Tổ đại biểu Quận Hải Châu): Nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc phát sinh kinh phí đền bù ở rất nhiều dự án và giải pháp để khắc phục tình trạng trên trong thời gian đến.

     3. Đại biểu Nguyễn Lê Mậu Cường (Tổ đại biểu quận Thanh Khê): Về chính sách khuyến khích xã hội hóa, kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư vào y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, môi trường.

     4. Đại biểu Lê Thị Như Hồng (Tổ đại biểu quận Cẩm Lệ): Về các dự án chậm triển khai trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

     5. Đại biểu Nguyễn Thị Phượng (Tổ đại biểu quận Sơn Trà): Về kết quả việc kêu gọi, thu hút đầu tư năm 2021 và những mục tiêu của nhiệm vụ này cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

     6. Đại biểu Nguyễn Đình Tuấn (Tổ đại biểu quận Thanh Khê): Về các giải pháp để thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

     7. Đại biểu Thái Văn Tịnh (Thượng toạ Thích Huệ Vinh) (Tổ đại biểu quận Ngũ Hành Sơn): Liên quan đến việc triển khai Dự án Trung tâm dưỡng lão Đà Nẵng.

     II. CHẤT VẤN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (có 09 đại biểu chất vấn 11 nội dung)

     1. Đại biểu Lương Công Tuấn (Tổ đại biểu quận Hải Châu): Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân tại Dự án K98 - Bộ Quốc phòng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

     2. Đại biểu Lê Tùng Lâm (Tổ đại biểu Quận Thanh Khê): Thực trạng và giái pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tại các kênh, hồ thuộc khu vực trung tâm thành phố.

     3. Đại biểu Nguyễn Thị Anh Thi (Tổ đại biểu quận Ngũ Hành Sơn): Liên quan Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030. Đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra:

     - Tiến độ triển khai dự án “Nhà máy xử lý rác thành phố”.

     - Tình trạng khu vực dân cư Hồ Phần Lăng và Hồ Bầu Trảng - vào mùa hè bị nước thải ô nhiễm trầm trọng.

     - Kế hoạch tiến độ triển khai dự án tách nước mưa và nước thải lưu vực Phạm Văn Đồng đến Hồ Xuân Hương (lưu vực Mỹ An - Mỹ Khê) và dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà (đoạn từ bán đảo Sơn Trà đến đường Phạm Văn Đồng).

     4. Đại biểu Huỳnh Bá Thành (Tổ đại biểu huyện Hòa Vang): Tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải rắn với công suất 1.000 tấn/ngày đêm.

     5. Đại biểu Võ Công Chánh (Tổ đại biểu quận Liên Chiểu): Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về những sai phạm của bộ phận văn phòng đăng ký đất đai.

     6. Đại biểu Huỳnh Bá Cử (Tổ đại biểu quận Sơn Trà): Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời gian qua.

     7. Đại biểu Lê Kim Anh (Tổ đại biểu quận Liên Chiểu): Kế hoạch cụ thể liên quan đến triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác; Kế hoạch đóng cửa bãi rác cũ và các chính sách hỗ trợ người dân nhặt rác trên bãi rác Khánh Sơn.

     8. Đại biểu Vũ Quang Hùng (Tổ đại biểu quận Hải Châu):

     a) Về việc thực hiện thu hồi các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn.

     b) Về di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hiện đang hoạt động ở các khu dân cư.

     9. Đại biểu Nguyễn Minh Huy (Tổ đại biểu quận Hải Châu): Công tác thu hồi đất, xử lý ô nhiễm môi trường tại khu đất 88 Thanh Sơn.

     III. CHẤT VẤN GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Có 02 đại biểu chất vấn 03 nội dung)

     1. Đại biểu Phan Văn Dũng (Tổ đại biểu quận Liên Chiểu): Việc quản lý đăng tải thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

     2. Đại biểu Lê Hồng Cương (Tổ đại biểu quận Hòa Vang): Về triển khai Đề án thành phố thông minh và Đề án chuyển đổi số.

     IV. CHẤT VẤN GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (có 03 đại biểu chất vấn 03 nội dung)

     1. Đại biểu Lê Thị Hồng Minh (Tổ đại biểu quận Sơn Trà): Về một số chính sách đối với lao động nữ.

     2. Đại biểu Nguyễn Thanh Phúc (Tổ đại biểu quận Liên Chiểu): Những giải pháp cụ thể để hỗ trợ, tạo việc làm cho người dân.

     3. Đại biểu Huỳnh Bá Thành (Tổ đại biểu huyện Hòa Vang): Giải pháp gì tuyển dụng lao động gắn với chất lượng đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.

CÁC TIN KHÁC