Thanh Khê cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

1328

Ngô Huyền
12-11-2021

Sáng 12-11, tại buổi làm việc với UBND quận Thanh Khê giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với triển khai mô hình chính quyền đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung nhấn mạnh, quận Thanh Khê cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, từ đó có những kiến nghị, đề xuất thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của địa phương, chính quyền cơ sở thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị quận Thanh Khê tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận, cũng như khẩn trương triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và thành phố, như việc mở rộng các đối tượng hỗ trợ sẽ chuẩn bị triển khai trong thời gian tới theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8-10-2021 của Chính phủ. “Việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để giữ vững, tiến đến hạ cấp độ dịch trên địa bàn quận chính là cơ sở để triển khai các giải pháp khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh.

Song song với đó, quận Thanh Khê cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế, như đầu tư, nâng tầm các tuyến phố chuyên doanh, phát triển lợi thế của các tuyến đường lớn Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Tri Phương, Hàm Nghi. “Là địa bàn không còn nhiều dư địa để phát triển, quận Thanh Khê cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn quận như dự án Tuyến cống thoát nước Khe Cạn, dự án Khu vực phía Tây hồ điều tiết Khu dân cư Phần Lăng, dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Công viên 29/3, quy hoạch cảnh quan tuyến đường ven biển đường Nguyễn Tất Thành nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị.

Về thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị UBND quận thực hiện rà soát, ban hành các văn bản, quy định liên quan đến việc triển khai, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dự toán ngân sách năm 2022, dự toán phải đạt chất lượng, bám sát tình hình thực tế, tránh tình trạng phát sinh nhiệm vụ chi nằm ngoài dự toán nhưng cũng phải đảm bảo tính chủ động để xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn quận.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố việc tăng cường triển khai các giải pháp liên quan đến phát triển chuyển đổi số gắn với các ứng dụng chính quyền điện tử, thành phố thông minh cũng là một trong những giải pháp quan trọng triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, trong đó tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đảm bảo công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“UBND quận cần tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; kịp thời báo cáo tình hình kết quả thực hiện tại cơ sở đến các cấp để làm cơ sở đánh giá, từ đó có những kiến nghị, đề xuất thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nêu rõ.

Từ đây đến cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung cũng lưu ý quận Thanh Khê tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2021; thường xuyên tổ chức tiếp công dân theo quy định. Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc họp của UBND quận theo quy chế làm việc, kịp thời báo cáo tình hình kết quả thực hiện tại cơ sở đến các cấp để làm cơ sở đánh giá, từ đó có những kiến nghị, đề xuất thay đổi phù hợp.

“Hiện nay, Thường trực HĐND thành phố đã khôi phục hoạt động đường dây tiếp nhận kiến nghị cử tri, tuy hình thức hoạt động đã thay đổi so với trước đây (nhận thông tin và chuyển các đơn vị, cơ quan chức năng xử lý), nhưng đây cũng sẽ là kênh tiếp nhận và xử lý kiến nghị cử tri một cách kịp thời, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của cử tri, của nhân dân. Do vậy, đề nghị UBND quận quan tâm tăng cường hơn trong công tác phối hợp, xử lý và phản hồi thông tin trong thời gian đến”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung cho biết.

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Hồ Thuyên báo cáo tại buổi làm việc

Theo UBND quận Thanh Khê, trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt trên 431,2 tỷ đồng, đạt 75,17% dự toán ngân sách quận và thành phố giao (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái); tổng chi ngân sách ước thực hiện 445 tỷ đồng, đạt 68,04%  dự toán giao. Quận đã thực hiện giải ngân 29,2 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố, đạt 57,66%; giải ngân 24,8 tỷ đồng vốn ngân sách quận; thực hiện đấu thầu, thi công 70 công trình với tổng số vốn đầu tư 128 tỷ đồng.

Đến ngày 15-9-2021, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vận động được trên 1,5 tỷ đồng, đạt 127,73%; hoàn thành xây mới, sửa chữa 109 nhà cho hộ gia đình chính sách. Từ đầu năm đến nay, UBND quận và 10 phường đã tổ chức 507 lượt tiếp công dân, tiếp nhận 312 đơn; kết quả xử lý, giải quyết đơn thư đạt 96%. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch được tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt; tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ, các quyết định, kế hoạch hỗ trợ của UBND thành phố kịp thời không để xảy ra trường hợp thiếu đói trong dân.

Triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, quận Thanh Khê hoàn thành chuyển 135 cán bộ, công chức phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận, đạt tỷ lệ 100%. Công tác quyết toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2021 được thực hiện theo đúng thời gian quy định. Trên cơ sở dự toán 6 tháng còn lại năm 2021 đã được UBND thành phố giao, UBND quận đã thực hiện phân bổ lại dự toán cho các đơn vị, đồng thời thực hiện tạm cấp ngân sách để thực hiện cho trả lương, các khoản phụ cấp và các khoản chi cần thiết để đảm bảo hoạt động tại đơn vị, đặc biệt là các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch.

Việc tổ chức các cuộc họp của UBND quận, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với nhân dân được thực hiện đúng quy định, với những hình thức phù hợp trong điều kiện dịch bệnh như tổ chức Hội nghị đối thoại có kết hợp với việc tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến; chế độ thông tin, báo cáo đối với HĐND thành phố khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị được thực hiện nghiêm túc.

NGÔ HUYỀN


CÁC TIN KHÁC