TẬP TRUNG THẢO LUẬN, CHẤT VẤN CÁC NỘI DUNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ HẬU GIÁM SÁT CHẤT VẤN

989

Phạm Trần Minh Tuyến
07-12-2018

     Chiều ngày 05/12/2018, nhằm chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND thành phố tổ chức cuộc họp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố để bàn về các vấn đề cần tập trung thảo luận, chất vấn và quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 9. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

     Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đã nêu những nội dung trọng tâm của Kỳ họp. Thông qua kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thành phố, đồng chí đã gợi mở một số vấn đề cần tập trung thảo luận và chất vấn tại Kỳ họp lần này như về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2018, việc chuyển nguồn và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đề án chuẩn nghèo giai đoạn mới, tình hình quản lý các đối tượng cai nghiện ma túy trên địa bàn, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm hiện nay, hậu giám sát chất vấn… Bên cạnh đó, các Tổ trưởng Tổ đại biểu cũng đã báo cáo thêm một số vấn đề nổi cộm tại địa phương, những vấn đề bức xúc của cử tri và đề nghị được chất vấn tại Kỳ họp.

     Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nho Trung đề nghị các Tổ trưởng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố để chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp; sớm phân công đại biểu trong tổ gửi Phiếu đăng ký thảo luận và chất vấn; chủ động theo dõi, nghiên cứu thông tin, tài liệu trên Website HĐND thành phố; lưu ý đối với các nghị quyết sẽ thông qua tại kỳ họp lần này; đặc biệt quan tâm góp ý kỹ đối với dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019.

CÁC TIN KHÁC