Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng

280

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

     Sáng nay ngày 03 tháng 8 năm 2017, Văn phòng HĐND thành phố đã tiến hành Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và bàn các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Chánh Văn phòng và Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố cùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và các lãnh đạo Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên, nhân viên của Văn phòng HĐND thành phố.

     Tại hội nghị, hầu hết ý kiến đều nhất trí cao dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Văn phòng HĐND thành phố. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của các phòng thẳng thắn nêu một số mặt tồn tại, hạn chế và mạnh dạn đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu và phục vụ của Văn phòng trong thời gian đến. Cụ thể như việc tăng cường công tác phối hợp giữa các Văn phòng giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; việc theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND và thông báo kết luận, chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố; vấn đề thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại cơ quan; về xem xét phạm vi, đối tượng đánh giá xếp loại CBCCNLĐ hàng quý, hàng năm; công tác đón, tiếp khách và lễ tân phục vụ; về nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;…

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Văn phòng trong thời gian qua, yêu cầu Văn phòng quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ của Văn phòng, như tăng cường vai trò của lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, thường xuyên rà soát những công việc tồn đọng, tăng tính chủ động của đội ngũ chuyên viên, thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và việc tổ chức các hoạt động, phong trào của đoàn thể phải đi đôi với công tác chuyên môn...

     Thay mặt tập thể Văn phòng, các đồng chí chủ trì Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố cũng như các ý kiến góp ý tại Hội nghị; đồng thời trao đổi lại một số nội dung, vấn đề cụ thể, chưa được rõ hoặc cần kịp thời bổ sung vào Thông báo về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Văn phòng để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

     Tại Hội nghị còn tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên Ban Thanh tra nhân dân cơ quan nhiệm kỳ 2016-2018, theo đó 100% CBCCNLĐ có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết thống nhất bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí: Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng phòng Xử lý nhanh thông tin đường dây nóng; đồng chí Trần Mỹ Quyên, chuyên viên Phòng Tổng hợp và đồng chí Trần Minh Hùng, nhân viên Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

                                                                                            Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC