Tập trung công tác chỉnh đốn Đảng

188

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

     Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2012, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Lê Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy Văn phòng chủ trì Hội nghị; cùng với sự tham gia của các đảng viên và quần chúng tại cơ quan.

     Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Văn Hoa - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố nêu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, đồng chí Hoa nêu rõ về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; nhấn mạnh mục tiêu và phương châm; giải thích cụ thể 03 vấn đề trọng tâm, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và 04 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.  

     Đồng chí Vũ Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng trình bày khái quát dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 tại cơ quan theo hướng cụ thể hóa Hướng dẫn của Cấp ủy Đảng cấp trên về quy trình, địa điểm, nội dung, phương thức và xác định thời điểm để tiến hành việc kiểm điểm và góp ý đối với mỗi tập thể và đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng sau khi đã quán triệt kỹ các nội dung tại Nghị quyết này.

      Sau khi thảo luận, tất cả Đảng viên và quần chúng đều thống nhất với dự thảo Kế hoạch triển khai của Đảng ủy Văn phòng; đồng thời đóng góp thêm một số ý kiến để Đảng ủy hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Kế hoạch này một cách đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất.

Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC