Tập trung chấn chỉnh, khắc phục, đổi mới công tác Thi đua khen thưởng

211

Lương Xuân Bá
30-01-2018

    Chiều ngày 07/11/2014, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Sở Nội vụ thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014; đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong năm 2014 Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, về công tác cán bộ công chức, công tác xây dựng chính quyền, công tác cải cách hành chính, công tác thanh niên.... và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình như: Sở Nội vụ đã rà soát và tham mưu sắp xếp lại các Ban quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp, các Ban chỉ đạo, Hội đồng do lãnh đạo UBND thành phố đứng đầu. Chủ trì xây dựng, báo cáo UBND thành phố về phương án tổ chức 03 Trung tâm: Xúc tiến thương mại, Xúc tiến đầu tư, Xúc tiến du lịch; báo cáo UBND thành phố về Đề án thành lập Sở Du lịch và phối hợp với các đơn vị để xây dựng Đề án thành lập Sở Quy hoạch kiến trúc; đổi mới công tác thi tuyển, xét tuyển công chức hành chính, xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014. Tham mưu xử lý những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong việc sử dụng chung cư của nhà nước; báo cáo kết quả xử lý cán bộ, công chức trong việc xây dựng, cơi nới trái phép tại xã Hòa Phước. Tham mưu UBND thành phố trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố; triển khai quy trình điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Vang thành 02 quận trình Trung ương; tham mưu tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU; về các giải pháp để triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; công tác triển khai nhiều giải pháp mới về công tác cải cách hành chính như: mô hình một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố; triển khai mô hình chuyển phát nhanh kết quả giải quyết hồ sơ tại địa chỉ yêu cầu; Tham mưu đơn giản hóa giấy tờ hành chính và chuẩn bị phương án triển khai xác thực hồ sơ điện tử khách hàng trong giao dịch hành chính....Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, tập trung vào tình hình thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và những lĩnh vực nhạy cảm, gây bức xúc trong dư luận như: đất đai, quản lý chung cư, giao thông vận tải, đầu tư. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU.

    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác Nội vụ năm 2014; đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục rà soát và tham mưu UBND thành phố sắp xếp lại các Ban quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp, các Ban chỉ đạo, các Hội đồng. Tham mưu xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm một cách đồng bộ về mặt Đảng và chính quyền. Tập trung chấn chỉnh, khắc phục, đổi mới công tác Thi đua khen thưởng để công tác này đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả.

                                                                                                    Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC