Tập trung chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

281

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

     Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố đã tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; bà Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Đảng bộ Cơ quan HĐND thành phố; bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố; ông Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố và tất cả cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND thành phố.

     Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 và Tổng hợp góp ý đối với Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố khóa V tại Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội cơ bản thống nhất nội dung các báo cáo nêu trên. Tại Đại hội, có 06 lượt đại biểu phát biểu về 23 nội dung, ý kiến; tập trung chủ yếu vào việc đề xuất những giải pháp để hoạt động của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ mới khởi sắc hơn, cụ thể: Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về ý thức của người cán bộ, công chức và của mỗi đoàn viên Công đoàn; Tiếp tục phát huy tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Văn phòng và Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan trong mọi hoạt động, phong trào, nhất là việc đảm bảo, nâng cao đời sống vật chất, điều kiện làm việc cho người lao động; Nghiên cứu tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn thêm các kỹ năng cho đoàn viên gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; Duy trì hoạt động tập luyện văn nghệ, thể thao tại cơ quan đồng thời tăng cường tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao với các đơn vị bạn; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, nhất là phải kịp thời theo dõi, nắm bắt tâm tự nguyện vọng và giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, ốm đau…

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Đảng bộ Cơ quan HĐND thành phố và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố đều đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định và rất kịp thời, chu đáo; biểu dương, ghi nhận và đề nghị Ban Chấp hành khóa IV tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến hình thức và chú trọng chất lượng sinh hoạt của Công đoàn, xây dựng các Tổ Công đoàn vững mạnh thực chất; quan tâm và chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất - tinh thần của người lao động, nâng cao trình độ, tập huấn các kỹ năng cho đoàn viên đi đôi với việc duy trì, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đảm bảo các điều kiện làm việc tại cơ quan, giúp các đoàn viên khó khăn được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố; có các giải pháp, biện pháp để khắc phục hiệu quả 04 vấn đề tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời phối hợp với chính quyền, các đoàn thể khác trong việc theo dõi, hướng dẫn, vận động, khuyến khích các đoàn viên thi đua sáng kiến, kịp thời tuyên dương các đoàn viên tích cực, ưu tú.

     Đại hội đã giới thiệu và tiến hành bầu chọn được 07 người vào Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông (bà): Lê Đức Viên, Cao Thị Huyền Trân, Lâm Hớn, Nguyễn Thanh Dũng, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Thị Thu Hiền và Lê Lãnh. Tại Đại hội cũng đã bầu các ông Lê Đức Viên và Lâm Hớn là đại biểu chính thức, bầu bà Trần Mỹ Quyên là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

 

 

     Ngay sau Đại hội, tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành bầu ông Lê Đức Viên, Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn; bà Cao Thị Huyền Trân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố và ông Lâm Hớn, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan; đồng thời bầu các ông (bà) Lâm Hớn, Trần Mỹ Quyên và Lưu Công Sỹ vào Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

                                                                                    Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC