SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN”

945

Lương Xuân Bá
05-10-2018

     Sáng ngày 04/10/2018, Đảng ủy Cơ quan HĐND thành phố đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2018 với nội dung “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân”. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

     Thay mặt Chi bộ 3, đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố trình bày sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các nội dung cơ bản liên quan đến công tác xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL. Lồng ghép vào nội dung chính buổi sinh hoạt là phần thi “Đoán từ ngữ/thuật ngữ pháp lý”, “Nhận định lỗi trong xây dựng văn bản” và “Kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết”.

     Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Đức Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố nhấn mạnh nội dung sinh hoạt chuyên đề lần này rất sinh động, phong phú, có ý nghĩa hết sức quan trọng và sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố trong việc ban hành chủ trương, chính sách của thành phố, thông qua đó, chuyên đề cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức cơ quan trong công tác xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; đồng thời ghi nhận Chi bộ 3 đã có sự chuẩn bị chu đáo, dành thời gian nghiên cứu, đầu tư cho nội dung chuyên đề và sự tham gia tích cực, nhiệt tình của toàn thể đảng viên tại buổi sinh hoạt.

CÁC TIN KHÁC