Quan tâm rà soát, theo dõi, đôn đốc các vụ án đã tạm đình chỉ để sớm đưa ra xét xử, giải quyết

214

Lương Xuân Bá
30-01-2018

  Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Tòa án nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014; đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố, trong năm 2014 Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 5.449 vụ, việc, tăng 167 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2013; đã giải quyết 5.344 vụ, việc, đạt tỷ lệ 98% số án thụ lý; số án còn lại đều trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Chất lượng xét xử, giải quyết các loại án được nâng lên, không để xảy ra án oan sai. Tuy nhiên, số án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan (28 vụ) có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn còn ở mức cao; một số vụ án sau khi tạm đình chỉ thẩm phán không theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện để đưa vụ án ra xét xử dẫn đến thời gian giải quyết án kéo dài; tình trạng bản án tuyên không rõ khó thi hành vẫn còn xảy ra. 
     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xét xử, giải quyết các loại án của Tòa án nhân dân hai cấp trong năm 2014; đồng thời đề nghị ngành Tòa án quan tâm rà soát, theo dõi, đôn đốc các vụ án đã tạm đình chỉ để sớm đưa ra xét xử, giải quyết; hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; khắc phục triệt để tình trạng bản án tuyên không rõ khó thi hành.

 Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC