Quận Hải Châu tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015

220

Lương Xuân Bá
30-01-2018

Sáng ngày 06/3/2015, quận Hải Châu tổ chức lễ giao quân đợt 1 năm 2015, đợt giao quân lần này có 145 thanh niên trên địa bàn quận lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các tân binh đều đảm bảo sức khoẻ, phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa theo chỉ tiêu quy định; trong đó sức khỏe loại 1 có 40 thanh niên, sức khỏe loại 2 có 72 thanh niên, sức khỏe loại 3 có 33 thanh niên; về trình độ học vấn, đại học có 03 thanh niên, cao đẳng là 29 thanh niên, trung cấp chuyên nghiệp 12 thanh niên, cấp 3 là 77 thanh niên, cấp 2 là 24 thanh niên; về phẩm chất chính trị có 02 đảng viên. Công tác giao nhận quân diễn ra nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC