PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

980

Trương Thị Vân
21-11-2018

     Ngày 19 tháng 11 năm 2018, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố. Tham dự phiên họp có đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố và các đồng chí Uỷ viên Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, lãnh đạo các Sở Tài nguyên – Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, lãnh đạo các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

     Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Nho Trung hoan nghênh UBND thành phố và các cấp, các ngành đã vào cuộc quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Nghị quyết, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố và các ý kiến cử tri Thường trực HĐND thành phố chuyển UBND thành phố theo Công văn 657/HĐND-VP ngày 11 tháng 10 năm 2018. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung còn lại để làm cơ sở báo cáo tại Kỳ họp cuối năm sắp tới (lưu ý các nội dung liên quan đến dự án Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, công tác giải tỏa đền bù đối với các dự án nhóm I trên địa bàn thành phố; Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn, Đề án số hóa dữ liệu đất đai, việc mở lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương theo đúng tinh thần kết luận số 138/TB-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố).

     Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018” của Ban Pháp chế HĐND thành phố và chuyên đề “Công tác thoát nước và xử lý nước thải khu vực ven biển phía Đông thành phố” của Ban Đô thị HĐND thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát.

     Về công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục, tiến độ và chất lượng theo quy định; đồng thời rà soát các nội dung liên quan cần trình Kỳ họp (về phê duyệt chủ trương đầu tư, về các chính sách đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương,….) báo cáo Thường trực HĐND thành phố để trình tại Kỳ họp lần này. Đồng thời đề nghị các Ban của HĐND thành phố phát huy cao vai trò, tăng cường giám sát, tham gia góp ý sớm và tiến hành thẩm tra kỹ các nội dung do các cơ quan liên quan trình kỳ họp cũng như kịp thời kiến nghị các vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; làm việc, chủ động phối hợp, trao đổi các ngành để cùng tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

CÁC TIN KHÁC