Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận và phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018

282

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

 Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017, Lãnh đạo Văn phòng và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan HĐND thành phố đã phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2018.

    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Đảng ủy cơ quan HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng HĐND thành phố. Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND thành phố và đồng chí Lê Đức Viên, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan HĐND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.   

  Tổng cộng có 14 lượt người phát biểu với gần 30 nội dung, ý kiến; trong đó tất cả các ý kiến đều thống nhất cao dự thảo nội dung các báo cáo, tài liệu liên quan được trình tại Hội nghị. Các thành viên tham dự Hội nghị tập trung góp ý về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và đề xuất các giải pháp cụ thể năm 2018 như: Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Ban, Văn phòng, các phòng, các bộ phận; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các Ban với Văn phòng, giữa các phòng chuyên môn; quan tâm hỗ trợ thiết thực và kịp thời hơn nữa đối với những công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn biết nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ; tạo điều kiện cho một số chuyên viên lâu năm, làm việc hiệu quả hiện vẫn trong diện hợp đồng được thi tuyển vào biên chế; đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng đi vào thực chất, đồng thời động viên khuyến khích, tạo không khí thi đua sôi nổi và tạo động lực làm việc trong cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và việc phục vụ các kỳ họp, phiên họp, cuộc họp…

      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận những kết quả đạt được của các Ban và Văn phòng trong năm 2017; biểu dương tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao của CBCCNLĐ đã đóng góp phần lớn trong công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả các hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND thành phố; đồng thời đề nghị năm 2018, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tập hợp và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên viên giúp việc theo hướng nâng cao chất lượng trong công tác giám sát và tham mưu.

 

     Thay mặt Chủ trì Hội nghị, đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND thành phố phát biểu cảm ơn và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp trên; tiếp thu và giải trình đối với các ý kiến, kiến nghị, góp ý cụ thể, thẳng thắn, chân tình của CBCCNLĐ cơ quan tại Hội nghị này; đồng thời quán triệt tinh thần xây dựng tập thể cơ quan HĐND thành phố thực sự vững mạnh, đoàn kết, đồng thuận, tương thân tương ái và quyết tâm khắc phục những mặt hạn chế, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.

     Tại Hội nghị đã tiến hành công bố và trao các quyết định khen thưởng đối với 03 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 12 cá nhân được nhận Giấy khen của Chánh Văn phòng; 01 cá nhân được đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố khen; 03 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn Viên chức thành phố; 09 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn cơ quan. Đồng chí Chánh Văn phòng đã cùng đồng chí Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2018.

                                                                                                     Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC