Ông Lương Công Tuấn được bầu làm Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố

1224


25-06-2021

Trong khuôn khổ kỳ họp HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND thành phố theo thẩm quyền. 

Theo đó, ông Lương Công Tuấn, Chánh Thanh tra thành phố được bầu làm Trưởng ban Pháp chế; ông Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế và bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được bầu làm Phó ban Pháp chế, HĐND thành phố khóa X.

CÁC TIN KHÁC