Miễn phí thăm quan một số điểm đến trong năm 2021

1105


25-12-2020

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị Quyết số 327/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 quy định miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày 1-1-2021 đến 31-12-2021.

Cụ thể, miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Năng đã được Hội đông nhân dân thành phố quy định tại Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 11-8-2016 quy định mức thu phí thăm quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Đà Nẵng, Nghị quyết số 124/2017/NQ- HĐND ngày 7-12-2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Theo đó, khách du lịch trong và ngoài nước được miễn thu phí tham quan khi đến thăm quan các điểm: danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong năm 2021.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

THÁI BÌNH

CÁC TIN KHÁC