Kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, nỗ lực để đạt mức tăng trưởng trên 6% năm 2021

1092

Lê Lãnh- Nghi Thảo
08-12-2020

Trong phiên họp chiều ngày 7-17, Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố thảo luận tại các tổ đại biểu. Đã có 30 lượt ý kiến tham gia thảo luận với nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm. Quyết tâm vượt qua khó khăn, kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, nỗ lực đạt mức tăng trưởng trên 6% năm 2021 là vấn đề được các đại biểu thống nhất cao và tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện. 

 

I.Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:

 

  Cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 202, các đại biểu đề nghị xem xét, làm rõ thêm những tồn tại, những thách thức trong thời gian đến đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ như sau: 

1. Nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Xem việc chống dịch hiệu quả trong bối cảnh mới là nền tảng, là giải pháp căn cơ để kinh tế thành phố phát triển ổn định, bền vững. Đẩy mạnh tái cơ cấu hiệu quả các ngành kinh tế; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng; tạo hành lang pháp lý an toàn; tăng cường thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao và nền kinh tế số. Bên cạnh đó cần rà soát, đánh giá, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, tích hợp, xâu chuỗi đầu mối, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do thành phố ban hành; đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn sau dịch bệnh Covid-19.

2. Một số ý kiến cho rằng tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 với 03 kịch bản dự báo tăng GRDP 8.5-9%; 5-6%; 3-3,5%; việc UBND thành phố đề nghị chọn kịch bản 2 là phù hợp trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, tính trong tương quan GDP cả nước, tốc độ tăng trưởng của thành phố sẽ  là mức sụt giảm khá  lớn nên thành phố cần xem xét đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ trên 6% . Đây là mục tiêu rất cao, thành phố phải có kế hoạch, giải pháp triển khai hiệu quả các chính sách, chủ trương của Trung ương đã ban hành như Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội…; đồng thời, khai thác nguồn lực đất đai hiện có để tạo nguồn thu cho ngân sách. Ngoài ra, đại biểu đề nghị sau kỳ họp, phải giao chỉ tiêu tăng trưởng đối với từng ngành, yêu cầu có giải pháp và kịch bản triển khai cụ thể.

3. Các đại biểu nhận định để khôi phục và phát triển kinh tế trong bối cảnh hiện nay thì một trong những chính sách tài khóa quan trọng đó là tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, tập trung nguồn lực đầu tư và hoàn thành các công trình trọng điểm, động lực, mang tính lan tỏa, tác động đến phát triển kinh tế. Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cùng với các biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Cần có chế tài, quy định cụ thể, cần thiết xử lí trách nhiệm cá nhân nếu để sự chậm trễ kéo dài. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác giải tỏa đền bù, nâng cao chất lượng thẩm định dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công; tiếp tục xử lý các bất cập, rút ngắn thời gian liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư.

4. Cần có những giải pháp rõ ràng để phát triển du lịch theo hướng ổn định, bền vững, gắn liền với mục tiêu, định hướng Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện bằng nhiều chương trình, hành động cụ thể, trong đó quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, tạo sự an tâm cho du khách đến và quay lại Đà Nẵng. Năm 2021 cần phân tích kĩ những ngành ít bị ảnh hưởng để có cơ chế chính sách phát triển như tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông, bảo hiểm...Sớm tháo gỡ khó khăn để khơi thông nguồn lực đất đai đặc biệt là các dự án, những vướng mắc thuộc thẩm quyền của thành phố cần gấp rút triển khai thực hiện như: Dự án treo, thu hồi dự án không đảm bảo quy định, khai thác đấu giá đưa vào sử dụng một số khu đất lớn... tập trung phát triển ngành dịch vụ Logistic, mở rộng hành lang kinh tế đông - tây.

5. Tiếp tục tập trung xử lý các bất cập trong công tác quản lý đất đai; lập kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất do thành phố quản lý phục vụ kêu gọi thu hút đầu tư; đề xuất danh mục và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Kiến nghị sớm giải quyết thực hiện dứt điểm các kết luận của Thanh tra Chính phủ, thi hành bản án liên quan đến sai phạm về đất đai trên địa bàn thành phố. Thực hiện công tác tiết kiệm trong việc quản lý thu, chi, điều hành ngân sách. Tăng cường quản lý chặt chẽ, chi ngân sách phù hợp với tiến độ thu ngân sách, hiệu quả trong phạm vi dự toán được duyệt.

II. Về Lĩnh vực Đô thị:

Các đại biểu cơ bản tán thành với các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực đô thị được thể hiện qua các báo cáo của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, trong đó đề nghị tập trung phân tích làm rõ và sớm triển khai một số vấn đề trọng tâm sau:

1. Đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Các vị đại biểu đề nghị UBND thành phố khẩn trương phối hợp với Bộ ngành Trung ương để sớm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố làm cơ sở để triển khai thực hiện. Trong đó lưu ý việc lập quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị, chương trình phát triển đô thị... Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc và trật tự xây dựng.

2. Tập trung việc rà soát, xử lý đối với các đồ án quy hoạch, chấm dứt tình trạng quy hoạch treo, dự án chậm triển khai. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND các quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng; công tác triển khai quy hoạch, giải tỏa đền bù đối với các dự án quy hoạch treo trên địa bàn.

3. Đối với các dự án còn dở dang về hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, chưa bàn giao cho địa phương quản lý, đề nghị rà soát, bố trí nguồn lực để tập trung đầu tư dứt điểm, đồng thời sớm bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy định.

4. Rà soát Chương trình phát triển nhà ở thành phố để điều chỉnh các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khả thi cho giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho diện gia đình chính sách.

5. Các vị đại biểu cũng đề nghị tập trung nguồn lực xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường, trong đó cần đẩy nhanh công tác xây dựng nhà máy xử lý rác thải và các công trình liên quan tại Khánh Sơn, xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

III. Về Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

Hầu hết các đại biểu đều ghi nhận sự ưu tiên tập trung nguồn lực để duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, mặc dù trong bối cảnh khó khăn về dịch bệnh, thiên tai. Đồng thời thảo luận và thống nhất đề nghị thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung cụ thể sau:

1. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố: đa số các đại biểu cho rằng bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và thành phố về phòng chống dịch Covid-19 cần chủ động, sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với dịch; Kiểm soát vấn đề nhập cảnh tại sân bay; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nguyên tắc “5K” trên địa bàn thành phố.

2. Liên quan đến Tờ trình số 7661/TTr-UBND ngày 20/11/2020 và dự thảo Nghị quyết quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Các đại biểu đề nghị cần xem xét chế độ hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt cho người hoàn thành việc cai nghiện và không tái nghiện sau 5 năm; nghiên cứu phương pháp hỗ trợ sinh kế phù hợp thay vì hỗ trợ tiền mặt.

3. Liên quan đến vấn đề giáo dục - đào tạo: Các đại biểu cho rằng vấn đề về sách giáo khoa lớp 1 đây là vấn đề được dư luận cả nước quan tâm, chỉ ra những bất cập, sai sót trong quá trình biên soạn sách, nhất là Bộ sách Cánh Diều. Do đó, đề nghị UBND thành phố cần sớm chủ động có phương án lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022 trên cơ sở đảm bảo quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn thành phố. Đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học đảm bảo chất lượng.

IV. Về Lĩnh vực Pháp chế:

Đại biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua phiên thảo luận tổ, nhiều ý kiến phản ánh và đề nghị thành phố cần thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực pháp chế, cụ thể:

1. Đại biểu cho rằng cần có sự tính toán điều phối chung của cả thành phố về chỉ tiêu biên chế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công việc của từng ngành. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố cần sớm chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm phù hợp với quy định của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 119/2020/QH14. Đồng thời rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đảm bảo tinh gọn, giảm bộ phận gián tiếp để tăng biên chế công tác chuyên môn và có chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức tại các đơn vị dôi dư do thực hiện chính quyền đô thị.

2. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhất là tội phạm về ma túy, giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc, cho vay tín dụng đen. Phân tích những hạn chế trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội là những nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, tội phạm để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả. Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

3. Nâng cao năng lực và trách nhiệm lực lượng nòng cốt cơ sở; áp dụng các biện pháp đồng bộ nhằm siết chặt quản lý cư trú, địa bàn, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; nhất là việc quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài. 

4. Liên quan Tờ trình số 7740/TTr-UBND ngày 24/11/2020 của UBND thành phố về đề xuất giải quyết vướng mắc liên quan đến triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ: Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân trả nợ, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND quận, huyện, phường, xã rà soát, bổ túc hồ sơ, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất đúng thời hạn theo quy định. Ngoài ra, cần đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ.

5. Nhiều đại biểu đề nghị cần có sự đánh giá tổng kết nhiệm kỳ đối với những vấn đề làm được, những vấn đề nào chưa làm được để có giải pháp khắc phục. Qua đó có sự đánh giá trách nhiệm trong việc thi hành công vụ của các cơ quan chức năng trong việc thực thi nhiệm vụ.    

 

CÁC TIN KHÁC