KIỂM TRA THỰC TẾ CÔNG TRÌNH Y TẾ TRỌNG ĐIỂM

1394

Phạm Trần Minh Tuyến
09-04-2022

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2022, ngày 08-4, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công một số công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực y tế: Dự án Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng và Dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình, do đồng chí Nguyễn Đình Khánh Vân - Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

     Dự án Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 với tổng mức đầu tư là 495,684 tỷ đồng, quy mô 404 giường bệnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2023; Khối lượng thực hiện đến nay là 137,700 tỷ đồng/437.701 tỷ đồng, đạt 31,29%, đảm bảo tiến độ hợp đồng. Dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 với tổng mức đầu tư là 471,821 tỷ đồng, quy mô 407 giường bệnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2023; Khối lượng thực hiện đến nay là 126,000 tỷ đồng/425,89 tỷ đồng, đạt 29,6%, chậm hơn so với tiến độ hợp đồng.

     Trên cơ sở ý kiến của thành viên buổi kiểm tra thực tế, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đình Khánh Vân đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị tích cực đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là đối với Dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình; phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đà Nẵng đánh giá toàn bộ hiện trạng công trình tránh để tình trạng sụt lún như sự cố vừa qua, đồng thời quá trình thi công phải đảm bảo không gây cản trở cho công tác khám chữa bệnh.

CÁC TIN KHÁC