Khẩn trương hoàn thiện các báo cáo trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố

1452

NGÔ HUYỀN
01-07-2022

Chiều 30-6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Thanh Tâm báo cáo các nội dung liên quan đến ngành sẽ được trình tại kỳ họp, gồm: kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2022; tình hình thực hiện, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm động lực giai đoạn 2021-2025, đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu thầu các dự án trên địa bàn; danh mục các dự án đề xuất thụ hưởng chính sách tài khoá, tiền tệ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15; tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, bao gồm chính sách của Trung ương ban hành và chính sách đặc thù của địa phương; tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến thống nhất việc UBND thành phố ủy quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dân sinh có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng cho UBND các quận theo danh mục công trình cụ thể được HĐND thành phố thông qua và UBND thành phố giao tại Quyết định giao kế hoạch vốn hàng năm hoặc có văn bản chủ trương triển khai thực hiện tương ứng với tổng mức đầu tư dự án không quá 15 tỷ đồng trong thời gian thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14.

Trên cơ sở các báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên dự họp đã có nhiều đóng góp để hoàn thiện nội dung như: cần diễn giải, phân tích rõ hơn về tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022, cũng như sự tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực; cân nhắc bố trí thêm các công trình liên quan đến văn hoá trong danh mục bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025; nghiên cứu, tham mưu chính sách thu hút đầu tư xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và y tế; có đánh giá về tình hình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong một năm qua…

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu chiến lược, kế hoạch tổng thể để tăng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tập trung ưu tiên nguồn lực để cải thiện các chỉ tiêu về phát triển đô thị và chiến lược nhà ở. Đặc biệt, cần cập nhật, bổ sung vào quy hoạch vai trò trụ cột phát triển của lĩnh vực văn hoá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với đầy đủ nội dung, nội hàm để triển khai thực hiện.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, với trách nhiệm là cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu cho UBND thành phố trong điều hành những vấn đề bất cập trong phân cấp uỷ quyền trong lĩnh vực tài chính kế hoạch; tiếp tục nâng cao cải cách hành chính về quy trình thủ tục kinh doanh, thu hút đầu tư, cấp phép…

“Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp, nhất là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trong đó lưu ý bổ sung các giải pháp để tiếp tục phát huy tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị và khắc phục những bất cập của chính quyền đô thị hiện nay”, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo.

NGÔ HUYỀN

CÁC TIN KHÁC