KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026 (ĐỢT 1)

1292

Phạm Trần Minh Tuyến
12-10-2021

     Sáng ngày 12-10, Bộ Nội vụ phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) theo hình thức trực tuyến. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu. Tại điểm cầu trụ sở Đoàn đại biểu Quộc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng có hơn 20 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tham gia.

     Lớp bồi dưỡng đợt 1 được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 12-10 đến hết ngày 14-10). Theo chương trình, các đại biểu sẽ được giảng viên truyền đạt 06 chuyên đề, bao gồm nhiều nội dung về tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận… 

CÁC TIN KHÁC