Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

900

Ban biên tập
18-07-2018

STT

Nội dung

 File đính kèm

1

     Nội dung báo cáo tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

2

     Danh mục Nghị quyết Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

3

     Lịch tiếp xúc cử tri cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021