HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ BÀN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

919

Trần Mỹ Quyên
19-08-2018

Chiều nay ngày 17/8/2018, Văn phòng HĐND thành phố phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan HĐND thành phố tiến hành Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND thành phố và Chủ tịch Công đoàn cơ quan HĐND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

     Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Minh Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng cùng các chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND thành phố.

     Tại hội nghị có 08 lượt ý kiến phát biểu về nhiều nội dung, vấn đề. Cán bộ, công chức, người lao động cơ bản thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; đồng thời tập trung thảo luận, kiến nghị, đề xuất về các vấn đề trọng tâm như: Về phương án sắp xếp bộ máy, tổ chức, tuyển dụng, bố trí nhân sự tại cơ quan trong thời gian đến; về xây dựng quy trình tham mưu, chuẩn bị, phục vụ các kỳ họp, phiên họp, cuộc họp tại cơ quan; về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát của các Ban HĐND thành phố; việc nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và phục vụ của Văn phòng HĐND thành phố; về phương pháp trao đổi thông tin, phối hợp công tác giữa các Ban, các phòng chuyên môn; liên quan việc sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan; việc thực hiện Hồ sơ công việc cá nhân của mỗi chuyên viên; việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan; về tâm tư, nguyện vọng, chế độ, chính sách cho người lao động, nhất là những chuyên viên, nhân viên có mức lương thấp;…

      Thay mặy Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của tập thể các Ủy viên Thường trực, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên, nhân viên cơ quan trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo các Ban HĐND thành phố tăng cường hơn nữa trong hoạt động giám sát, đôn đốc quyết liệt việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đối với các Nghị quyết HĐND thành phố đã được ban hành cũng như chủ động chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2018; chỉ đạo Văn phòng HĐND thành phố tập trung tham mưu sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, bố trí nhân sự thời gian tới sao cho đảm bảo tinh gọn bộ máy và phát huy tốt năng lực của anh chị em; đề nghị Công đoàn quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động lưu ý kết hợp với việc tổ chức các hoạt động, phong trào có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác chuyên môn, vừa tạo môi trường thuận lợi để anh chị em luôn đoàn kết, tâm huyết và ngày càng gắn bó với cơ quan HĐND thành phố. 

     Tại hội nghị này, các đoàn viên Phạm Tấn Xử, Phạm Trần Minh Tuyến và Đặng Công Huy đã được trao tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức thành phố và Công đoàn Cơ quan HĐND thành phố về việc tham gia và đã đạt được thành tích tốt trong các môn thi đấu Bóng bàn và Cờ tướng do Liên đoàn Lao động và Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2018.

CÁC TIN KHÁC