Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2012 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng

183

Phòng Thông tin-Tổng hợp
30-01-2018

  Ngày 20/1/2012, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng.

   Đồng chí Lê Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và các nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 của Văn phòng. Báo cáo nêu rõ: Năm 2011 là năm giao thời giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và XIII; giữa hai nhiệm kỳ HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VII và VIII, khối lượng công việc của Văn phòng tăng hơn so với năm trước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng nên Văn phòng đã cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
  Những kết quả đạt được trong năm 2011    
  Tham mưu và tham gia chuẩn bị, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Văn phòng đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố trong việc lựa chọn, giới thiệu các ứng cử viên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Đà Nẵng và bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII; nổi bật là việc giới thiệu 06 cán bộ, công chức, chuyên viên của Văn phòng cùng tham gia ứng cử trong đợt này. Đồng thời Văn phòng đã chủ động trong công tác chuẩn bị và tham gia phục vụ chu đáo, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại thành phố Đà Nẵng vừa qua.
  Tham mưu xây dựng và phục vụ tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Văn phòng chủ động tham mưu xây dựng Chương trình công tác của Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố cũng như kế hoạch giám sát cụ thể theo từng tuần, tháng, quý, 6 tháng, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và phù hợp với từng thời điểm hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Phục vụ Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề và tham gia 08 đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; trong đó có chuyên đề quan trọng là giám sát việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Phục vụ cho Thường trực HĐND và các Ban tổ chức gần 190 cuộc đi thực tế, giám sát, khảo sát tại địa phương, đơn vị, cơ sở; phục vụ có hiệu quả công tác tổ chức giám sát việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại thành phố.  
  Tham mưu công tác xây dựng pháp luật. Văn phòng đã tham mưu và phục vụ cho Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì tổ chức 08 cuộc hội nghị lấy ý kiến các dự án Luật và đề nghị các ngành hữu quan tổ chức lấy ý kiến đối với 07 dự án luật; tổng hợp thông tin phục vụ Đoàn ĐBQH thành phố báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đúng thời gian quy định; nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến cho đại biểu Quốc hội thành phố tham gia tại các kỳ họp Quốc hội. Đồng thời đã phục vụ Thường trực HĐND thành phố tham gia góp ý kiến vào các dự án luật do Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức và dự thảo các văn bản QPPL theo đề nghị của UBND thành phố; đặc biệt, đã tham mưu, phục vụ có hiệu quả cho Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo tổng kết và tổ chức lấy ý kiến tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo chỉ đạo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
  Phục vụ tổ chức và tham gia các hoạt động tại kỳ họp; phục vụ tổ chức tiếp xúc cử tri: Trên cơ sở xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, nên ngay từ đầu năm Văn phòng đã chủ động ban hành các kế hoạch, giải pháp cụ thể để tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thành phố tham gia hiệu quả tại các kỳ họp của Quốc hội; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND thành phố tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND thành phố; phục vụ tốt cho các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố trong hoạt động tiếp xúc cử tri. 
  Nổi bật là việc Văn phòng đã phối hợp với Văn phòng UBND thành phố chuẩn bị nội dung, chương trình, các điều kiện vật chất phục vụ Thường trực HĐND thành phố chủ trì tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa VII và các kỳ họp sau bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII; tham mưu cho Chủ tọa kỳ họp đổi mới hoạt động thảo luận tại kỳ họp. Đồng thời Văn phòng đã làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, bài phát biểu, ý kiến chất vấn phục vụ Đoàn ĐBQH thành phố tham gia các hoạt động tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.  
  Công tác phục vụ tiếp xúc cử tri của Văn phòng ngày càng chủ động và đi vào nền nếp. Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố và các địa phương, cơ quan liên quan phục vụ  tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố. Cụ thể đã phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức 08 cuộc tiếp xúc vận động bầu cử cho các đại biểu Quốc hội là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và 19 cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố trước và sau kỳ họp Quốc hội. Tập trung phục vụ Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII; tiếp xúc trước kỳ họp thứ 3 của HĐND thành phố khóa VIII. Không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, cụ thể là việc phân công chuyên viên đứng điểm, trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình tiếp xúc cử tri, chủ động tổng hợp, phân loại và tham mưu xử lý kịp thời ý kiến cử tri ngay sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu.
  Tổ chức tiếp công dân và tham mưu xử lý đơn thư. Văn phòng đã phục vụ tiếp 118 lượt công dân, tiếp nhận và tham mưu xử lý 266 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH thành phố. Đã trực tiếp tiếp công dân, tiếp nhận, tham mưu xử lý 1.756 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, thỉnh cầu của công dân gửi đến Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND và các Ban của HĐND thành phố. Văn phòng đã nghiên cứu, phân loại, rà soát các trường hợp, vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài để tham mưu cho Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố chủ trì giám sát, làm việc và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật.
  Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ đường dây điện thoại nóng của Thường trực HĐND thành phố, đảm bảo cầu nối và kênh thông tin quan trọng giữa Thường trực HĐND thành phố với cử tri thành phố. Trong năm đã tiếp nhận và tham mưu xử lý trên 700 thông tin. Đặc biệt từ tháng 12 năm 2011, theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng đã thành lập và đưa vào hoạt động Tổ xử lý nhanh thông tin với sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 Văn phòng (Thành ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND), giúp lãnh đạo 3 cơ quan trong việc tiếp nhận, tham mưu xử lý kịp thời các thông tin phản ánh từ người dân thành phố. Qua 1 tháng đi vào hoạt động, Tổ đã tiếp nhận, phân loại thông tin, đi xác minh thực tế và báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo thành phố cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với 10 vụ việc cụ thể; tham mưu ban hành 05 văn bản yêu cầu các cơ quan, địa phương có trách nhiệm liên quan kiểm tra, khắc phục.
  Ngoài ra, trong năm 2011, Văn phòng đã tổ chức đón tiếp và phục vụ chu đáo 37 đoàn khách của Đoàn ĐBQH thành phố; 42 đoàn khách của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế; phục vụ Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND thành phố chủ trì và tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, gặp mặt do Trung ương và địa phương tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí để phục vụ kịp thời việc tuyên truyền đưa tin về các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.
  Thực hiện chủ trương chung của Thành ủy theo Chỉ thị số 24 đã ban hành và theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, trong năm 2011, Văn phòng đã tích cực vận động, tiếp nhận các khoản đóng góp từ các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, đồng thời chủ động tham mưu, phục vụ cho Thường trực HĐND thành phố chủ trì hoặc trực tiếp thực hiện việc trao quà, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, các đối tượng chính sách, các hộ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. 
  Tập trung xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại Văn phòng; thực hiện đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng”; triển khai và đưa vào hoạt động Website Thông tin của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng, đảm bảo kết nối với Cổng thông tin điện tử của thành phố. Hoàn thành việc in và phát hành Kỷ yếu của HĐND thành phố để giới thiệu về Thường trực HĐND, các Ban và các vị đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới 2011-2016.  
  Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và hỗ trợ về đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động cơ quan được chú trọng. Trong năm 2011, Văn phòng tiếp tục tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự ngay sau bầu cử; xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường chất lượng đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện tốt việc luân chuyển vị trí đối với cán bộ, công chức trên cơ sở đảm bảo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan; bổ nhiệm, đề bạt 02 Phó Trưởng phòng; tuyển dụng, bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn thiếu (02 chuyên viên, 01 lái xe); rà soát, làm hồ sơ cho 08 chuyên viên trong diện hợp đồng để tham gia dự thi tuyển, xét tuyển biên chế hành chính năm 2011; kết quả đã kết thúc được việc các chuyên viên làm việc lâu năm mà vẫn còn hợp đồng. Chú trọng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CB CC và NLĐ cơ quan, thực hiện khoán chi tiêu nội bộ, tăng thu nhập cho người lao động cao hơn so với năm 2010. Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ quan để xem xét, hỗ trợ cho một số công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời với việc duy trì hoạt động tổ chức sinh nhật, thăm hỏi ốm đau và ma chay, hiếu hỷ, giao lưu văn nghệ thể thao, động viên người lao động gắn bó với cơ quan và yên tâm công tác… Bên cạnh đó, Văn phòng còn tạo nguồn kinh phí bổ sung cho hoạt động của các đoàn thể, cho công chức, người lao động từ việc giao thực hiện 02 đề tài khoa học năm 2011.
  Năm 2011 là năm đầu tiên Đảng bộ hoạt động sau khi chuyển từ Chi bộ lên Đảng bộ với 3 Chi bộ trực thuộc, đã tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo của các Chi bộ sát với công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể hơn. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên; các tổ chức đoàn thể vẫn tiếp tục giữ được phong trào, động viên đoàn viên tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; hoạt động phong trào của các đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu. Cơ quan Văn phòng đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”; Đảng bộ cơ quan Trong sạch, vững mạnh; Công đoàn và Chi đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.
  Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được quan tâm chú trọng nhằm động viên, khuyến khích, tuyên dương, ghi nhận đối với những cán bộ, công chức và người lao động đã có thành tích tốt trong năm vừa qua. Kết quả đã đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra từ đầu năm 2011. 

  Các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2012 
  Ngoài việcthực hiện chức năng, nhiệm vụ chung theo quy định, Văn phòng lựa chọn để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
 1. Tiếp tục kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy Văn phòng; bổ sung nhân sự cho các phòng còn thiếu, nhất là lãnh đạo phòng.
 2. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và phục vụ của Văn phòng theo hướng phục vụ có hiệu quả công tác giám sát của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố trong điều kiện tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo.
 3. Đề ra và thực hiện có hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng năm 2012:
- Tổ chức tốt việc tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thành phố trong công tác xây dựng pháp luật;
- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, tập trung trong lĩnh vực thi hành án dân sự;
 - Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của các cơ quan dân cử, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố; đồng thời vận hành thông suốt Website thông tin của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố.  
 4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc và các quy định chung tại cơ quan Văn phòng.  
 5. Cải tiến công tác thi đua - khen thưởng đi vào thực chất, tránh hình thức.
 6. Các chỉ tiêu phấn đấu của năm 2012 cụ thể như sau:
 a) Về thi đua:
 - Trên 90% CBCC, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”
 - 02 cá nhân trở lên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”; 07 cá nhân trở lên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
 - 04 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và 01 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
 - Cơ quan Văn phòng được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.
 b) Về khen thưởng:
 - Tập thể Văn phòng và 01 Phòng cùng 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố
 - 15 cá nhân được nhận Giấy khen của Chánh Văn phòng.
  Năm 2012 với nhiều thách thức và cơ hội mới, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố cùng với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực vươn lên của tập thể lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên, Văn phòng sẽ đạt được những thành tích tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu và phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố./.

                                                                                                                                Phòng Thông tin-Tổng hợp

CÁC TIN KHÁC