Giám sát thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Liên Chiểu

1331

NGÔ HUYỀN
18-11-2021

Tích cực triển khai các giải pháp khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, trên cơ sở thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung tại buổi làm việc với UBND quận Liên Chiểu giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, thời gian đến, UBND quận Liên Chiểu cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án mang tính động lực, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thành các dự án đưa vào sử dụng; đồng thời, tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đã giao đất cho các nhà đầu tư; nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án treo, dự án thi công chậm tiến độ.

“Bên cạnh việc quan tâm quy hoạch, đầu tư, quản lý, sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn quận phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, quận Liên Chiểu cần chủ động xây dựng quy hoạch, đề xuất thành phố đầu tư cho các công trình giáo dục, trường học trên địa bàn quận, hướng đến đạt tỷ lệ 100% học 2 buổi một ngày đối với cấp tiểu học”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung chỉ đạo.

Trong công tác tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, mặt trận - đoàn thể cần phối hợp làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo tình hình kết quả thực hiện tại cơ sở đến các cấp để làm cơ sở đánh giá, từ đó có những kiến nghị, đề xuất thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.

“Đề nghị UBND quận tập trung thực hiện tốt công tác dự toán ngân sách năm 2022, dự toán phải đạt chất lượng, bám sát tình hình thực tế, tránh tình trạng phát sinh nhiệm vụ chi nằm ngoài dự toán, nhưng cũng phải đảm bảo tính chủ động để xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn quận”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nêu rõ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung cũng lưu ý UBND quận Liên Chiểu thực hiện rà soát, ban hành các văn bản, quy định liên quan đến việc triển khai, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Tăng cường triển khai các giải pháp liên quan đến phát triển chuyển đổi số gắn với các ứng dụng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, nhằm ngân cao hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, tiếp tục tổ chức tốt các cuộc họp của UBND quận theo quy chế làm việc; thường xuyên tổ chức tiếp công dân theo quy định, đảm bảo hồ sơ, thủ tục. Đặc biệt, đề nghị quận Liên Chiểu tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2021 đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân đúng quy định, đầy đủ nội dung, phù hợp với quyền lợi và nguyện vọng của công dân ở địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm, nêu những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các cấp để có hướng dẫn thay đổi kịp thời về việc tổ chức hội nghị đối thoại.

Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu Nguyễn Hà Bắc phát biểu tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Liên Chiểu ước thực hiện đạt trên 303 tỷ đồng, đạt 79,4% kế hoạch thành phố giao; tổng chi ngân sách ước thực hiện 210 tỷ đồng, đạt 42,62% dự toán giao; giải ngân trên 35 tỷ đồng, đạt 35,17%. Đến ngày 12-9-2021, có 43/53 dự án chuẩn bị đầu tư bằng nguồn ngân sách quận năm 2021 được phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng số vốn trên 65,7 tỷ đồng; 10 dự án đề nghị dừng nghiên cứu do trùng dự án, trùng danh mục đầu tư nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mặt khác, công tác phòng chống dịch tiếp tục được tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt; các gói hỗ trợ của Trung ương và thành phố được tổ chức thực hiện kịp thời, với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, UBND quận và các phường đã tổ chức tiếp công dân 320 lượt người; tiếp nhận 9 đơn khiếu nại, tố cáo, 209 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả đã giải quyết xong 133/254 đơn thuộc thẩm quyền (bao gồm cả những đơn thư từ năm 2020 chuyển sang); đang tiến hành giải quyết 212 đơn.

Triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, quận Liên Chiểu hoàn thành chuyển 69 cán bộ, công chức phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận; hiện nay, quận còn 6 biên chế cần tuyển dụng. Công tác quyết toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2021 được thực hiện theo đúng thời gian quy định. Quận Liên Chiểu cũng đã ban hành quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; ban hành công văn về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm giai đoạn 2022-2024. Việc tổ chức các cuộc họp của UBND quận, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với nhân dân được thực hiện đúng quy định, với những hình thức phù hợp trong điều kiện dịch bệnh như tổ chức đối thoại bằng hình thức lấy phiếu.

NGÔ HUYỀN

CÁC TIN KHÁC