Giám sát công tác đầu tư, quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các quận, huyện

1401

Phạm Trần Minh Tuyến
25-04-2022

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 03/3/2022 và Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 25/02/2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố về giám sát chuyên đề công tác đầu tư, quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các quận, huyện, từ ngày 13/4 đến ngày 22/4, Đoàn giám sát đã có các buổi làm việc và kiểm tra thực tế về nhà sinh hoạt cộng đồng tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, do đồng chí Nguyễn Đình Khánh Vân - Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, phường có liên quan.

Hiện nay, trên địa bàn quận Hải Châu có 59 nhà sinh hoạt cộng đồng, quận Thanh Khê có 70 nhà sinh hoạt cộng đồng, quận Cẩm Lệ có 110 nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhìn chung, thời gian qua nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các quận thực hiện tốt chức năng là địa điểm tổ chức các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc hội họp, sinh hoạt của tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tại địa bàn Khu dân cư… Đối với những nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích lớn, các địa phương phối hợp các khu dân cư tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động hè, các câu lạc bộ… nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Qua làm việc, Đoàn giám sát đề nghị các địa phương tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nhà sinh hoạt cộng đồng hiện nay, nhất là công tác quản lý, bảo quản, vệ sinh nhà sinh hoạt cộng đồng; nghiên cứu sử dụng kết hợp để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các câu lạc bộ tại địa phương; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan sớm rà soát, xây dựng Đề án “Mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng”; đối với những vị trí đề xuất xây mới đề nghị cần phải rà soát thật kỹ những trường hợp cần thiết, phù hợp với quy hoạch; những kiến nghị của các địa phương Đoàn giám sát sẽ ghi nhận và đề xuất với HĐND, Thường trực HĐND thành phố.

Tin và ảnh: Phạm Trần Minh Tuyến

CÁC TIN KHÁC