ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI UBND QUẬN HẢI CHÂU

1299

Hồ Thị Minh Hiếu
19-10-2021

     Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giám sát của Đoàn Giám sát chuyên đề về “Quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính của thành phố Đà Nẵng”, sáng ngày 19/10/2021, Đoàn đã tổ chức làm việc với UBND quận Hải Châu, đồng chí Lương Công Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

     Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND quận Hải Châu trình bày tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính của quận. Theo đó, số lượng chỉ tiêu biên chế được giao của quận là 118 người, tuy nhiên, số biên chế, lao động của quận hiện có là 103 người, số biên chế còn lại chưa bổ sung là 15 người. Hiện nay, UBND quận đăng ký thi tuyển các vị trí công chức chuyên môn tại các Phòng thuộc quận đối với các chỉ tiêu biên chế còn lại.

     Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND quận đã kiến nghị với Đoàn giám sát liên quan đến một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại địa phương, nhất là đối với việc áp dụng Đề án vị trí việc làm như hiện tại sẽ không còn phù hợp; đồng thời, UBND quận cũng đề nghị thành phố mở các lớp bồi dưỡng, hội nghị tập huấn về xây dựng Đề án vị trí việc làm để các quận tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

     Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Công Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của quận trong thời gian vừa qua, chia sẻ những khó khăn, bất cập hiện nay của quận; đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của quận để Đoàn giám sát tổng hợp, hoàn thiện báo cáo.

CÁC TIN KHÁC