Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố

820

Huỳnh Bá Cử
06-02-2018

Trong năm 2017, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng, ngành công an đã phát hiện, khởi tố 158 vụ/220 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, việc sử dụng ma túy dạng “cỏ Mỹ” gia tăng làm tăng nguy cơ người nghiện bị loạn thần.

 

                                                                                                                             Sưu tầm

 Trước thực trạng này, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình thành phố 4 an, trong đó có an ninh trật tự, trong thời gian đến, chúng tôi đề xuất, kiến nghị một số giải pháp như sau: trước hết, các lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng công an, đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ, triển khai liên tục đạt hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Nâng cao chất lượng công tác điều tra các vụ án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người nghiện hòa nhập cộng đồng, nghiên cứu xây dựng các mô hình tư vấn, hỗ trợ cai nghiện để triển khai và nhân rộng. Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vào phần mềm quản lý, nhằm đảm bảo tất cả các trường hợp phải có hồ sơ quản lý theo yêu cầu của Đề án "Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng trên địa bàn thành phố".

 

 Huỳnh Bá Cử

 

CÁC TIN KHÁC