CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1231


29-06-2021

TT

Họ và tên

Chương trình hành động

1

Đoàn Ngọc Hùng Anh

2

Lê Kim Anh

3

Võ Công Chánh

4

Lê Trung Chinh

5

Đoàn Ngọc Chung

6

Huỳnh Bá Cử

7

Lê Hồng Cương

8

Nguyễn Lê Mậu Cường

9

Nguyễn Mạnh Dũng

10

Lê Văn Dũng

 

11

Phan Văn Dũng

12

Trương Minh Hải

13

Lê Thị Mỹ Hạnh

14

Đoàn Xuân Hiếu

15

Huỳnh Huy Hòa

16

Lê Thị Như Hồng

17

Vũ Quang Hùng

18

Nguyễn Văn Hùng

19

Nguyễn Minh Huy

20

Hoàng Thị Thu Hương

21

Lê Tùng Lâm

22

Phan Thị Thúy Linh

23

Phan Thanh Long

24

Trần Thắng Lợi

25

Trần Tuấn Lợi

26

Trần Vũ Duy Mẫn

27

Lê Thị Hồng Minh

28

Lê Văn Nghĩa

29

Lê Phú Nguyện

30

Phan Thị Tuyết Nhung

31

Nguyễn Thanh Phúc

32

Nguyễn Thị Phượng

33

Phạm Nam Sơn

34

Trần Phước Sơn

35

Đoàn Duy Tân

36

Nguyễn Thành Tiến

37

Võ Tín

38

Thái Văn Tịnh (Thượng tọa Thích Huệ Vinh)

39

Huỳnh Bá Thành

40

Trần Nguyễn Minh Thành

41

Nguyễn Thị Anh Thảo

42

Ngô Xuân Thắng

43

Nguyễn Thị Anh Thi

44

Nguyễn Mạnh Toàn

45

Cao Thị Huyền Trân

46

Lương Nguyễn Minh Triết

47

Lê Minh Trung

48

Lương Công Tuấn

49

Nguyễn Đình Tuấn

50

Trần Lê Tuấn

51

Nguyễn Đình Khánh Vân

52

Đinh Vui