Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động

186

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2012, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tiến hành Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2014 để nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2012, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2012-2014 và bầu cử đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố hoan nghênh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới bám sát nội dung Nghị quyết đã đề ra, chăm lo chu đáo về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và vận động đoàn viên thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của cơ quan; bồi dưỡng và đề nghị với Đảng bộ cơ quan xem xét kết nạp đoàn viên Công đoàn ưu tú vào Đảng; đồng thời chủ động kiến nghị với Công đoàn Viên chức thành phố đổi mới hoạt động Công đoàn, bồi dưỡng cho những người làm công tác Công đoàn. Đồng chí Trần Thị Xuân Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới duy trì nề nếp sinh hoạt của Tổ công đoàn; cần có biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giai cấp công nhân, về học tập và làm theo gương Bác Hồ, về nội quy quy chế cơ quan; tổ chức tốt phong trào thi đua và tập trung đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
     Đại hội đã bầu 05 đồng chí: Tạ Tự Bình, Nguyễn Thị Thùy Dung, Lâm Hớn, Lê Xuân Hòa, Phan Thị Tuyết Nhung vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 và bầu chọn 02 đồng chí Huỳnh Bá Cử (đại biểu chính thức) và Trần Mỹ Quyên (đại biểu dự khuyết) để tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đã giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Đại hội, chỉ định Triệu tập viên để tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới 2012-2014. 
                                                                                                                                                TRẦN MỸ QUYÊN

CÁC TIN KHÁC