Cần tham mưu ban hành Quy chế mẫu trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan

221

Lương Xuân Bá
30-01-2018

     Chiều ngày 17/3/2015, Ban Pháp chế HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ đầu năm 2014 đến nay; đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến tháng 6 năm 2014, trên toàn thành phố có tổng số 930 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, trong đó 82 TTHC có sự tham gia phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong quá trình giải quyết. Qua rà soát, phát hiện 26 TTHC vẫn chưa có quy chế phối hợp cụ thể, đặc biệt là thời gian và trách nhiệm phối hợp và 31 TTHC có liên quan với nhau nhưng chưa được liên thông, liên kết trong quá trình giải quyết. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trễ hẹn giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức. Sau khi các sở, ban, ngành triển khai các giải pháp tăng cường phối hợp, đến nay đã có 28 TTHC được ban hành và thống nhất về cơ chế phối hợp, trong đó có những quy chế phối hợp giữa nhiều ngành, nhiều cấp trên các lĩnh vực phức tạp, còn nhiều bất cập như quản lý đất đai, chính sách người có công, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư.... Sở Nội vụ đã nghiên cứu và xây dựng đề cương đối với 17 phương án liên thông, liên kết giữa các sở, ban, ngành trong giải quyết TTHC, xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong từng phương án; đến nay có 31 TTHC đã được ban hành thống nhất giữa các sở, ban, ngành trong giải quyết TTHC. Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của một số sở, ban, ngành để sáp nhập hoặc chuyển giao, phân công lại chức năng, nhiệm vụ phù hợp nhằm đảm bảo TTHC được giải quyết nhanh gọn. Nhìn chung, sau khi có ý kiến chỉ đạo của HĐND, UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị đã tập trung xây dựng và triển khai bổ sung các Quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ kéo dài, giải quyết kịp thời các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. 
     Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giải quyết TTHC trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Sở Nội vụ có đánh giá, so sánh hiệu quả trước và sau khi ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết TTHC của công dân, tổ chức, nhất là trên các lĩnh vực còn nhiều bất cập, cử tri quan tâm; Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp mẫu để có sự thống nhất trong sự phối hợp giải quyết TTHC giữa các cơ quan, đơn vị.

Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC