Cần quan tâm công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức quận, huyện, phường, xã.

208

Lương Xuân Bá
30-01-2018

     Sáng ngày 23/10/2014, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực người có công tại đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2014; đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó trưởng Ban Pháp chế, Phó trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở đã triển khai tiếp thực hiện việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và UBND thành phố về công tác kiểm soát TTHC đến cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; đồng thời ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2014. Thực hiện công bố, niêm yết công khai TTHC của đơn vị; tổ chức rà soát, đánh giá TTHC của ngành, qua đó tham mưu UBND thành phố sửa đổi 27 TTHC, loại bỏ 13 TTHC không cần thiết, không còn phù hợp. Trong 9 tháng đầu năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 17.218 hồ sơ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; hầu hết hồ sơ đều được giải quyết kịp thời, đảm bảo thời gian quy định. 
     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử - chủ trì buổi làm việc, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện cải cách TTHC trên lĩnh vực người có công tại đơn vị thời gian qua; đồng thời đề nghị đơn vị bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả nhằm tránh tình trạng trả hồ sơ hoặc yêu cầu công dân, tổ chức bổ sung, đi lại nhiều lần; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức; có kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức quận, huyện, phường, xã phụ trách lĩnh vực này nhằm thực hiện cơ chế một cửa liên thông một cách đồng bộ.

                                                                                                                    Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC