Cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B

1430


14-06-2022

Sáng 14-6, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND thành phố xem xét, thảo luận và thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng).

Theo Tờ trình của UBND thành phố, dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B (đoạn qua địa phận Đà Nẵng) có tổng chiều dài khoảng 7,55km với quy mô gồm 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp; có điểm đầu thuộc địa phận xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang; điểm cuối thuộc địa phận xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 788 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải, mức vốn khoảng 430 tỷ đồng; ngân sách thành phố trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, mức vốn khoảng 358 tỷ đồng (bố trí vốn đầu tư phần mở rộng ngoài phạm vi do Bộ Giao thông vận tải đầu tư, đáp ứng tiêu chuẩn đường đô thị). Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2022-2025.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố cho biết, Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B (đoạn qua địa phận Đà Nẵng) thuộc danh mục dự án trọng điểm, động lực đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/8/2021. Việc ngân sách thành phố đầu tư phần mở rộng ngoài phạm vi do Bộ Giao thông vận tải đầu tư để đáp ứng tiêu chuẩn đường đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và kết nối các tỉnh lân cận là cần thiết. Dự án phù hợp quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg.

Qua thảo luận và cho ý kiến, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn qua thành phố Đà Nẵng).

HỒNG QUÂN


CÁC TIN KHÁC