Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân bảo đảm khả thi cao, hợp hiến, hợp pháp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân

1385

THUỲ LINH
06-03-2022

Ngày 6-3, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong hoạt động điều hành kinh tế xã hội của địa phương có vai trò rất lớn của HĐND các cấp. Để thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương với chức năng quyết định, ban hành những chính sách đúng đắn, hiệu quả, khả thi, tác động sâu rộng đến tầng lớp nhân dân, đồng thời giám sát, đôn đốc đến cùng việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đã ban hành, các kiến nghị, phản ảnh của cử tri… thì việc nâng cao năng lực của HĐND các cấp là một yêu cầu tất yếu.

"Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND các tỉnh”, nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, đưa ra được nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND, gắn liền với nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đáp ứng được yêu cầu của cử tri, thực sự là cầu nối của chính quyền và Nhân dân, là nơi để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, ý chí của cử tri và Nhân dân địa phương."

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; xác định việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị là nhiệm vụ hết sức quan trọng để tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp nhằm triển khai tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 8 quận, huyện, ngoài huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa, 06 quận còn lại và 45 phường của thành phố Đà Nẵng không tổ chức HĐND ở cấp quận và phường.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu

"Với đặc thù như vậy, thì vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp thành phố được tăng cường với nhiều yêu cầu mới, trọng trách mới, nhất là trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cấp quận, phường. Từ thực tế trên, việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND cũng sẽ gắn liền với việc tổ chức bộ máy và trong đó vai trò, năng lực, chuyên môn của người đại biểu HĐND cũng sẽ đóng góp rất lớn." - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng khẳng định, trong thời gian qua, HĐND thành phố đã chủ động tích cực triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14, với việc không tổ chức HĐND cấp quận, phường và bước đầu đã thu được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, thủ tục hành chính được cắt giảm, tăng tính chủ động trong hoạt động điều hành của chính quyền, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính cấp quận, phường; nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Mô hình chính quyền đô thị đặt ra những khó khăn, thách thức mới đòi hỏi HĐND thành phố phải đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. Đặc biệt, phát huy vai trò giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội thành phố trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu 

"Với vai trò quan trọng của HĐND thành phố trong việc ban hành các chính sách và giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng đã vượt qua khó khăn, kiểm soát dịch bệnh và đang từng bước khôi phục phát triển kinh tế xã hội." - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã trình bày tham luận để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, chia sẻ giải pháp để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND, phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND trong triệu tập kỳ họp của HĐND; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của HĐND; kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽnh cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.


Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân trình bày tham luận về vấn đề giải trình của cơ quan, tổ chức tại các phiên họp HĐND

Theo Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, mặc dù dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều hoạt động của đời sống xã hội nói chung và của HĐND các cấp nói riêng, nhưng qua thực tiễn hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, HĐND cấp tỉnh đã thực hiện đúng quy định của pháp luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. HĐND nhiều địa phương đã phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù, có nhiều sáng tạo đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động. Thường trực HĐND cấp tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hòa hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt công tác.

"Tuy nhiên, trong hoạt động của HĐND cấp tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tình trạng gửi tài liệu chậm từ phía các cơ quan soạn thảo đã ảnh hưởng đến chất lượng kỳ họp, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra. Hoạt động chất vấn ở một số nơi vẫn còn hình thức, còn tình trạng hỏi để biết, một số đại biểu HĐND còn lúng túng về phương pháp, cách thức, nội dung giám sát. Hiệu quả của công tác giám sát chưa cao. Việc thực hiện cam kết sau chất vấn và kết luận sau giám sát của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế."

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực Hội đồng nhân dân 12 tỉnh, thành phố và Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình chuẩn bị nội dung, chương trình, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2021 kinh tế cả nước tăng trưởng đạt 2,58%, quy mô nền kinh tế khoảng 363 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 3.680 USD, thu ngân sách nhà nước hơn 1,523 triệu tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD, xuất siêu ước đạt 4 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,52%. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các tỉnh, thành phố ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Tăng trưởng trung bình của 12 tỉnh là 4,25% cao hơn bình quân chung của cả nước (2,58%). Trong đó các tỉnh tăng trưởng cao như Gia Lai 9,71%; Ninh Thuận 9%; Đắc Nông 8,63%; Quảng Ngãi 6%; Quảng Nam 5,04%...

Từ thực tiễn hoạt động đã rút ra được và những bài học kinh nghiệm được rút ra, đồng thời các địa phương cũng đã đề xuất nhiều giải pháp, cho thấy sự linh hoạt, chủ động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân HĐND trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo và linh hoạt” trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; theo dõi bám sát về theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của pháp luật. Đồng thời, đề xuất việc hoàn thiện về thể chế, khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ những nút thắt trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

Thường trực Hội đồng nhân dân cần rà soát, nếu chưa ban hành thì cần ban hành ngay quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội - Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân… để xác định rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian trong việc triển khai hoạt động thực hiện các nhiệm vụ. Song song với đó, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, điều hành kỳ họp khoa học, hợp lý, giảm thời gian nghe báo cáo, tăng thời gian thảo luận, tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới, khó chưa có tiền lệ.

"Các Nghị quyết được kỳ họp của Hội đồng nhân dân thông qua phải bảo đảm không trái thẩm quyền, đi vào cuộc sống ngay và phát huy hiệu quả trên thực tế. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân mà chủ đề Hội nghị nêu ra, suy cho cùng chính là để phục vụ cho việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân bảo đảm khả thi cao, hợp hiến, hợp pháp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và cử tri.

Mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động để có thể thực hiện bằng được lời hứa với cử tri trong Chương trình hành động trước khi trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; lắng nghe hơn nữa để ngày càng thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết giữa cử tri, nhân dân với cá nhân mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân." - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các địa phương trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh bằng xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, phát huy các thế mạnh để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng như các tuyến đường cao tốc, tuyến đường bộ ven biển; tuyến đường sắt tốc độ cao. Cùng với đó, mở rộng các tuyến Quốc lộ 14B, 14D, 14G và tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 2; cải tạo nâng cấp các cảng biển và các sân bay để tạo điều kiện thuận lợi và động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

CÔNG TÂM

CÁC TIN KHÁC