Các cơ chế, chính sách phải tạo ra những đột phá và bản sắc riêng cho sự phát triển của huyện Hoà Vang

1284


22-09-2021

Cần nghiên cứu sâu, nghiên cứu kỹ để có chính sách đột phá, đặc thù một cách thực sự phù hợp cho sự phát triển của huyện Hoà Vang trong những năm đến. Đây là chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc với Huyện ủy Hòa vang về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển huyện Hòa Vang, vào ngày 21-9. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung; Phó Chủ tịch HĐND thành phố cao Thị Huyền Trân.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc

Đề xuất 8 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển huyện Hoà Vang

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang Phạm Nam Sơn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, hoàn thành lấy ý kiến của các Sở ngành liên quan và trình UBND thành phố ban hành.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đã ban hành Chương trình số 08- CTr/HU ngày 28-8-2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU. Chỉ đạo UBND huyện chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố và Chương trình của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU. Sau khi UBND thành phố ban hành Kế hoạch, UBND huyện Hòa Vang sẽ ban hành Kế hoạch chi tiét triển khai thực hiện.

Về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển huyện Hoà Vang, Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang nêu ra 4 nhóm với 8 vấn đề huyện đề xuất. Theo đó, đối với nhóm thể chế, trên cơ sở các Nghị quyết chung của HĐND thành phố, huyện đề xuất ban hành các Nghị quyết về thu, chi ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 thành phố Đà Nẵng, trong đó ưu tiên phân cấp mạnh nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ định mức chi phù hợp với yếu tố đặc thù của huyện Hòa Vang. Đồng thời, đề xuất xây dựng lộ trình miễn học phí đối với các cấp học trên địa bàn thành phố; trước mắt, thực hiện miễn học phí đối với 2 xã Hòa Bắc và Hòa Phú, và đẩy nhanh lộ trình thực hiện các cấp học của các xã còn lại.

Theo Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang Phạm Nam Sơn, việc ưu tiên phân cấp mạnh nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ định mức chi cho huyện nhằm tạo điều kiện cho huyện chủ động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với những đặc điểm mang tính riêng biệt về diện tích tự nhiên, mật độ dân số, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội..., và công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực như quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, lũ quét, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản… Phấn đấu đến năm 2025, Hoà Vang tự chủ ngân sách.

“Hòa Vang còn là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh đối với thành phố Đà Nẵng, cần có nguồn lực để thực hiện sứ mệnh là vùng đệm trong bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đảm bảo an ninh nguồn nước của thành phố; là nền tảng để Hòa Vang nói riêng và thành phố nói chung phát triển thành đô thị sinh thái theo hướng bền vững”, Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang phát biểu.

Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang Phạm Nam Sơn báo cáo tại cuộc họp

Đối với nhóm các Nghị quyết HĐND thành phố ban hành riêng cho huyện Hòa Vang, huyện đề xuất ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Hòa Vang giai đoạn 2022- 2025, với mục tiêu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương theo hướng đồng bộ, đô thị. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Hòa Vang trở thành Thị xã.

Đồng thời, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 huyện Hòa Vang, đảm bảo đến năm năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đề xuất cơ chế chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể gồm: cơ chế đầu tư một số cụm, vùng nông nghiệp công nghệ cao từ nguồn vốn đầu tư công; chính sách kêu gọi đầu tư một số vùng nông nghiệp công nghệ cao từ nguồn vốn ngoài ngân sách; cơ chế chuyển đổi một số diện tích đất rừng nghèo sản xuất kém hiệu quả sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

“Ban hành cơ chế chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo điều kiện cho huyện Hoà Vang khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất của huyện, nâng cao giá trị gia tăng trên một diện tích đất. Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp cung ứng trên thị trường thành phố; giảm thiểu sự phụ thuộc vào thị trường nông sản các tỉnh khác”, Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang Phạm Nam Sơn cho biết.

Về nhóm các Nghị quyết đặc thù cho huyện Hòa Vang, Bí thư Huyện uỷ đề xuất ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện phát triển toàn diện, ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, hoà nhập phát triển cùng địa phương, và giao UBND huyện Hòa Vang là đơn vị chủ trì thực hiện. Với đề xuất ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai thực hiện các thủ tục hợp tác và đưa lao động Hòa Vang sang Hàn Quốc và các nước khác, huyện mong muốn xây dựng hành lang pháp lý cụ thể trong việc sử dụng nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cũng như kỹ năng làm việc, tiếp cận phương pháp làm việc hiệu quả của người dân nông thôn huyện Hòa Vang, trong điều kiện UBND thành phố đã ký Biên bản ghi nhớ với phía Hàn Quốc về hợp tác trao đổi nguồn nhân lực trên lĩnh vực nông nghiệp.

Huyện Hoà Vang cũng đề xuất Thường trực HĐND thành phố thống nhất chủ trương xây dựng Đề án khai thác du lịch, dịch vụ trên đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản tại huyện Hòa Vang, làm cơ sở triển khai thực hiện, với mục tiêu phát triển các vùng nông, lâm nghiệp của huyện trở thành những điểm du lịch nông nghiệp, gia tăng giá trị kinh tế các vùng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của địa phương, tạo việc làm cho người dân nông thôn, đa dạng hóa sản phẩm du lịch Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân đô thị và giáo dục trải nghiệm cho học sinh các trường phổ thông.

Khẳng định sự cần thiết ban hành các cơ chế chính sách đặc thù phát triển huyện Hòa Vang

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất chủ trương và khẳng định sự cần thiết ban hành các cơ chế chính sách đặc thù phục vụ sự phát triển của huyện Hòa Vang; đồng thời cho rằng, việc xây dựng các cơ chế chính sách này phải bám sát Nghị quyết 07-NQ/TU và nhằm thực thiện các mục tiêu của Nghị quyết; cụ thể như, thời hạn của các cơ chế chính sách phải phù hợp với tầm nhìn, độ dài hạn của việc thực hiện Nghị quyết.

“Cần bám sát, nghiên cứu kỹ hơn, thấu đáo hơn Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở để xây dựng, đề xuất các cơ chế chính sách. Đề xuất này phải tạo ra sự đột phá, nét riêng cho Hòa Vang, và phải đồng bộ với các chủ trương của Trung ương, thành phố đã ban hành”, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất giao UBND thành phố có văn bản trình Thường trực trong tháng 9-2021 về các cơ chế chính sách cần ban hành, với các hình thức phù hợp như nghị quyết, đề án, thông qua Thường trực HĐND thành phố, thẩm quyền HĐND thành phố…

“Trong quá trình xây dựng các nghị quyết, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp và huyện Hòa Vang lưu ý làm rõ thêm về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, tính cần thiết và thẩm quyền ban hành; đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách; đề xuất thời gian thực hiện, nguồn lực thực hiện, tính khả thi trong nguồn lực thực hiện”, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nêu rõ.

Thống nhất với 4 nhóm đề xuất của huyện Hòa Vang, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, các cơ chế chính sách về tài chính như phân cấp nguồn thu, phân bổ dự toán chi cho Hòa Vang là rất cần thiết, nhằm tạo sự chủ động trong quyết định theo thẩm quyền được phân cấp của huyện cho đầu tư phát triển huyện trong thời gian đến. Thành phố đang chờ quy định của Trung ương về tỷ lệ phân cấp nguồn thu, tuy nhiên, hiện nay thành phố vẫn đang đẩy mạnh phân cấp nguồn thu cho Hòa Vang, như mở rộng quản lý thuế, hưởng các khoản thu phát sinh, hỗ trợ tiền sử dụng đất…

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Về chính sách miễn học phí đối với các xã trên địa bàn huyện, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, hiện nay đã có chủ trương chung của thành phố, UBND thành phố đang chỉ đạo xây dựng tiến độ phù hợp, không cần thiết ban hành nghị quyết riêng cho Hòa Vang. Đối với cơ chế chính sách nông thôn mới, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý cần bám sát Nghị định của Chính phủ cụ thể hóa Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội; đồng thời, phải phân bổ nguồn lực để đảm bảo lộ trình thực hiện theo yêu cầu của Nghị quyết 07-NQ/TU, trong đó chú ý đến chất lượng thực sự của các tiêu chí, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Liên quan đến cơ chế chính sách sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao, theo Chủ tịch HĐND thành phố, trong điều kiện nguồn lực hiện còn khó khăn, trước mắt, huyện Hòa Vang nên chọn, đề xuất trước một khu vực triển khai thực hiện nông nghiệp công nghệ cao để đánh giá mức độ đầu tư, giải pháp quản lý… làm cơ sở đầu tư nhân rộng. Thường trực HĐND thành phố cũng cơ bản thống nhất chủ trương thí điểm khai thác du lịch, dịch vụ trên đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản tại huyện Hòa Vang; đồng thời, đề nghị huyện tiếp thu bổ sung các ý kiến góp ý tại cuộc họp để hoàn chỉnh đề án, trong đó lưu ý về mặt cơ sở pháp lý, thẩm quyền thông qua, và gian áp dụng thí điểm phù hợp. “Tinh thần chung là ủng hộ chủ trương để khai thác hiệu quả nhất quỹ đất trên địa bàn huyện Hòa Vang theo đặc thù của mình”, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, nếu cần thiết, huyện Hòa Vang có thể tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách khác, mang tính đặc thù của huyện, về văn hóa, y tế, giáo dục, lao động, dạy nghề, kể cả về công tác cán bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển đột phá của huyện trong thời gian đến.

“Thường trực HĐND thành phố thống nhất chủ trương để Hòa Vang và các sở, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách để trình tại kỳ họp cuối năm, với quan điểm chung là chính sách nào rõ, hoàn chỉnh thì HĐND thành phố hết sức ủng hộ để sớm ban hành, tuy nhiên không nóng vội, mà cần nghiên cứu sâu, nghiên cứu kỹ để có chính sách đột phá, đặc thù một cách thực sự phù hợp”, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo.

NGÔ HUYỀN

CÁC TIN KHÁC