BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HỌP THẨM TRA ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2020

1080

NGHI THẢO
12-11-2020

Chiều ngày 12/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra Đề án Đặt tên đường trên địa bàn thành phố năm 2020. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông và Vận tải cùng các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội.

 

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, năm 2020, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan đã có hồ sơ đề xuất đặt tên cho khoản 100 tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế và báo cáo xin ý kiến Hội đồng lựa chọn đặt tên cho 64 tuyến đường bao gồm 05 đường đặt tiếp, 09 đường đặt theo danh nhân và 50 đường đặt tên theo xứ đất và làng xóm, địa danh xưa.

Tại buổi làm việc, hầu hết các ý kiến thống nhất đề nghị việc đặt tên đường cần tuân thủ theo quy định, trong đó lưu ý việc đặt tên địa danh cần lấy ý kiến của người dân địa phương cũng như đảm bảo hoàn thành việc thảm nhựa trước khi đặt tên đường. Riêng tuyến đường số 16 của Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân cần xem xét để lại, chưa đặt tên trong đề án trình tại Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020 do tuyến đường này vẫn đang trong giai đoạn thi công.

CÁC TIN KHÁC