BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI TAND THÀNH PHỐ

1233

Hồ Thị Minh Hiếu
08-07-2021

     Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của TAND thành phố và TAND các quận, được sự Ủy quyền của Thường trực HĐND thành phố, ngày 07 tháng 7 năm 2021, Ban Pháp chế có buổi làm việc với Tòa án nhân dân thành phố để bầu chức danh Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố. Đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

     Cuộc họp đã bầu bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố, giữ chức danh Trưởng đoàn và ông Vũ Như Trường Thọ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, giữ chức danh Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân  thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo TAND thành phố đã trình bày báo cáo về hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến kinh phí hoạt động Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ đến.

     Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá cao kết quả đạt được của Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố trong thời gian vừa qua, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Tòa án nhân dân thành phố và sẽ nghiên cứu kiến nghị cụ thể với Thường trực HĐND thành phố.