Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố

1404

Nguyễn Hoàng Nam
07-05-2022

     Chiều ngày 06-5, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố có buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố gồm: Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Cụm công nghiệp Hòa Nhơn và Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam do đồng chí Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố dẫn đầu. Cùng tham dự có 02 đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách: đồng chí Nguyễn Đình Tuấn và đồng chí Trần Vũ Duy Mẫn

     Tại buổi kiểm tra thực tế, sau khi nghe các Ban quản lý dự án đầu tư quận Cẩm Lệ, Ban giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng, thi công các dự án nêu trên, đồng chí Phan Thị Tuyết Nhung đề nghị các Ban giải phóng mặt bằng quận, huyện cần tập trung tiến hành thực hiện công tác giải tỏa đền bù đảm bảo theo kế hoạch số 385/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND thành phố, đồng thời thường xuyên rà soát, đề xuất kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án báo cáo thành phố chỉ đạo xử lý, đảm bảo tiến độ thi công của các dự án.

CÁC TIN KHÁC