BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND THÀNH PHỐ HỌP THẨM TRA CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1342

Nguyễn Hoàng Nam
01-12-2021

     Sáng ngày 01/12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức cuộc họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 do đồng chí Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp. Tham dự tại cuộc họp có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; các Phó Trưởng ban và thành viên của Ban Kinh tế - Ngân sách.

     Tại kỳ họp lần này, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết liên quan đến một số vấn đề quan trọng của thành phố như: Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch tài chính 05 năm thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng; Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi  của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp của chính quyền thành phố Đà Nẵng; về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022…

     Qua báo cáo, các vị đại biểu thống nhất cao với nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về những vấn đề tồn tại, vướng mắc, bất cập trên địa bàn thành phố, đồng thời tham gia nhiều ý kiến về các giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm các vấn đề trên, sớm đưa thành phố bước vào giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế.

     Sau khi nghe lãnh đạo HĐND thành phố và các thành viên tham dự cuộc họp tham gia ý kiến và làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quan tâm thảo luận, kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 4 sắp đến.

CÁC TIN KHÁC