Ban Văn hóa-Xã hội làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

     Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016, sáng ngày 16/9, Ban Văn hóa-Xã hội đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) thành phố về công tác quản lý của ngành đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố cũng như tập trung đánh giá hiệu quả đầu tư các vùng rau an toàn trong đó có dự án QSEAP. Tham dự buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo Ban Đô thị, đại diện tổ liên ngành ATTP thành phố.

Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội họp thông qua Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố

     Nhằm chuẩn bị nội dung Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều ngày 02/8/2016, Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức cuộc họp để góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban. Đồng chí Phạm Tấn Xử, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Đô thị.

Xem tiếp
Đề nghị có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm

     Thực hiện nội dung chương trình giám sát 6 tháng cuối năm và chuẩn bị báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX, sáng 13/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, trong đó tập trung một số nội dung về triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố.

Xem tiếp
Đề nghị thông qua đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

     Chiều 11/11, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố về tình hình hoạt động của ngành trong năm 2015.

Xem tiếp
Đề nghị thành phố quan tâm bổ sung biên chế cho Bệnh viện Ung bướu

     Sáng ngày 4/11/2015, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Y tế thành phố về tình hình hoạt động của ngành trong năm 2015.

Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

     Nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố, chiều ngày 29/10/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố.

Xem tiếp
Sớm triển khai khám chữa bệnh đối với người có thẻ Bảo hiểm y tế vào thứ bảy và chủ nhật

     Chiều 22/9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố về tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.

Xem tiếp
Họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường

     Chiều ngày 25/6/2015, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố tổ chức họp Ban thông qua báo cáo giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động của các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban VH-XH chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố và đại diện các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND và Văn phòng UBND thành phố.

Xem tiếp
Ban Văn hóa-Xã hội làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

     Sáng ngày 09/6/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm 2015.

Xem tiếp
Đoàn giám sát làm việc với Sở Y tế thành phố

     Sáng ngày 05/6/2015, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Y tế về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Xem tiếp